mapa pomniejsz powiększ

mapa pomniejsz powiększ

Lubelskie
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym » Regulamin korzystania z pokoi

Logo MNKD Regulamin korzystania z pokoi

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POKOI GOŚCINNYCH-PRACOWNI
W MUZEUM NADWIŚLAŃSKIM W KAZIMIERZU DOLNYM

[dalej: „Regulamin”]

 

§ 1

PRZEDMIOT REGULAMINU   

1. Regulamin określa zasady świadczeń usług, odpowiedzialności oraz przebywania na wyznaczonym terenie Muzeum i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej oraz poprzez dokonanie rezerwacji pobytu drogą telefoniczną, elektroniczną i/albo dokonanie zapłaty zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim razem lub którejkolwiek z nich Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na wyznaczonym terenie Muzeum.

3. Pokoje gościnne, których dotyczy niniejszy Regulamin, znajdują się w poszczególnych Oddziałach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

4. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.mnkd.pl, a także podczas meldunku gościa oraz w każdym z pokoi.

§ 2

DOBA HOTELOWA

1. Pokój gościnny wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 i trwa do godz. 12:00 dnia następnego.

3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić u pracownika oddziału, gdzie korzysta
z pokoju lub w Biurze Rezerwacji Muzeum (Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19) jak najszybciej. Muzeum może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku braku dostępności wolnych pokoi lub innych ważnych przyczyn.

4. Zatrzymanie pokoju po godz. 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu za dodatkową opłatą.

5. Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania pełnej płatności za dotychczasowy pobyt, naruszenia Regulaminu, braku wolnych pokoi gościnnych Muzeum lub innych ważnych przyczyn.

§ 3

REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie upoważnionemu pracownikowi Oddziału Muzeum,
w którym wynajmowany jest pokój lub pracownikowi Biura Rezerwacji (Kazimierz Dolny, Rynek 19) dokumentu tożsamości z fotografią oraz wypełnienie karty meldunkowej. 

2. Potwierdzenie dostępności terminu odbywa się na zasadzie pozyskania informacji w formie: telefonicznej, mailowo lub osobiście. Rezerwację przyjmuje pracownik w Biurze Rezerwacji, Kazimierz Dolny, Rynek 19, w godzinach 8.00-16.00.

3. Jeżeli rezerwacja wyprzedza termin przyjazdu o więcej niż 5 dni, rezerwujący wpłaca na podany rachunek Bankowy Muzeum równowartość odpłatności za jedną dobę pobytu w wynajętym pokoju. Przedpłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji rezerwującego z wykorzystania pokoju.  

4. Gość, który jest zameldowany w pokoju nie może go udostępniać innym dodatkowym osobom poza tymi, których pobyt został zadeklarowany i opłacony, za wyjątkiem osób o których mowa w §8 ust. 6 Regulaminu.

5. Muzeum może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Muzeum lub innych Gości, przebywających na terenie Muzeum.

6. W przypadku nie anulowania rezerwacji pokoju w terminie do 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie, Gość zostanie obciążony opłatą za pierwszą dobę.

§ 4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12-tego roku życia powinny znajdować się na terenie Muzeum pod stałym nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania ich dzieci.

2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych pokoi gościnnych oraz innych udostępnionych pomieszczeń, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Muzeum może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Muzeum, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia lub do zapłaty za ewentualne zniszczenia,
a także do opuszczenia Muzeum.

4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

5. W przypadku uruchomienia przeciwpożarowego systemu alarmowego z winy Gościa, ponosi on koszt 200,00 zł. oraz koszt ewentualnej interwencji straży pożarnej.  

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MUZEUM 

1. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

2. Gość powinien zawiadomić pracowników Muzeum o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Muzeum, czy poza jego terenem.

4. Muzeum świadczy usługi, o których mowa w Regulaminie, zgodnie ze swoim standardem, na co Gość wyraża zgodę dokonując rezerwacji i meldunku w pokojach gościnnych Muzeum.

5. Ze względu na specyfikę miejsc, w jakich znajdują się pokoje gościnne (instytucja muzealna), Muzeum nie świadczy usługi sprzątania pokoi w trakcie pobytu oraz nie zapewnia codziennej wymiany ręczników
i bielizny pościelowej.

§ 6

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju gościnnym będą odesłane na adres przez Gościa wskazany. Przesyłka dokonana będzie na koszt odbiorcy.

2. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Muzeum przechowa te przedmioty przez okres

3 miesięcy, po upływie tego okresu zostanie ona przekazana właściwemu organowi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego . Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§ 7

CISZA NOCNA

W Muzeum obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego.

§ 8

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Ze względu na funkcjonującego w Muzeum systemy sygnalizacji pożaru, stale monitorowane przez właściwą jednostkę Straży Pożarnej - w udostępnianych pomieszczeniach i na terenie całego Muzeum obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (w tym używania e-papierosów bądź innych urządzeń pozwalających spalać tytoń), używania otwartego ognia, a także używania urządzeń elektrycznych niestanowiących stałego wyposażenia pokoi gościnnych. Zapis ten nie dotyczy ładowarek i zasilaczy do telefonów i innego sprzętu elektronicznego.

2. W pokojach gościnnych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – w tym w szczególności broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

3. W udostępnianych pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt.

4. Goście mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do sieci wi–fi. Hasło dostępu do funkcjonującej sieci udostępnia każdorazowo upoważniony pracownik, dokonujący przyjęcia gości.

5. Z uwagi na wielkość i standard pomieszczeń hotelowych Muzeum nie prowadzi depozytu dokumentów ani przedmiotów wartościowych.

6. Osoby, których pobyt w pokojach nie jest opłacony mogą w nich przebywać od godziny 08:00 do godziny 22:00.

7. Gość przebywający w określonych obszarach na terenie Muzeum, może być objęty monitoringiem wizyjnym Muzeum. Stosowne tablice informacyjne, zawierające wymagane prawem informacje wskazują miejsca jego występowania.

8. Zachowanie gości i osób korzystających z pokoi gościnnych Muzeum nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości i mieszkańców sąsiednich budynków. Muzeum może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę

9. Zabronione jest dokonywanie w pokojach gościnnych zmian polegających na: przestawianiu trwałego wyposażenia pomiędzy pokojami, naruszania elementów stałych (ściany, podłogi, sufity, okna, drzwi), oraz wymiany zamków w drzwiach.

10. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń bądź braków po wejściu do pokoju lub kuchni należy niezwłocznie zgłosić ten fakt pracownikom Muzeum lub pracownikom ochrony. W przeciwnym razie naprawy będą wykonywane na koszt Gościa.

11. Za zagubienie klucza do pokoju gościnnego pobierana jest opłata w wysokości 100,00 zł. brutto.

Opinie o stronieDodaj opinię

średnia ocen:

Ta strona nie ma jeszcze komentarzy
Twój podpis:
Treść opinii:
Twoja ocena: 1 2 3 4 5
Newsletter
Wpisz adres e-mail...
Muzealna Cafe
więcej
Logowanie

Biuletyn Informacji Publicznej © Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - 2013.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij
DNI I GODZINY OTWARCIA

Informujemy, że od dn. 20 listopada 2017 nieczynne będą dla zwiedzających (do odwołania) ekspozycje Oddziału Przyrodniczego, Kamienicy Celejowskaiej oraz Manufaktura Muzealna i Biblioteka.

Więcej

Wesprzyj naswsparcie muzeum

Nr konta: 57 1750 1107 0000 0000 2076 2519