mapa pomniejsz powiększ

mapa pomniejsz powiększ

Lubelskie

Logo MNKD Promocja projektuplen

​Szkolenia dla przewodników turystycznych
Blisko 50 przewodników uczestniczyło w cyklu szkoleń zorganizowanym przez Muzeum nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, w ramach projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Przewodnicy turystyczni zapoznali się z efektami realizowanego projektu. Miejscem szkoleń był oddział Dom Kuncewiczów, oddany do użytku 12 czerwca bieżącego roku. Szkolenia były organizowane w turach: w czerwcu i lipcu. Pracownicy merytoryczni opowiadali uczestnikom szkoleń m.in. o przebiegu projektu, jego realizacji w Domu Kuncewiczów, zmianach na ekspozycji, zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez wszystkie oddziały Muzeum oraz planach działalności na najbliższe miesiące.
Wszyscy przewodnicy uczestniczący w szkoleniach otrzymali materiały promocyjno-informacyjne przygotowane przez Muzeum. Część z nich została wydana w ramach działań promocyjno-informacyjnych realizowanego projektu.
Przewodników, którzy są zainteresowani podobnym szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z oddziałem Dom Kuncewiczów MNKD (tel 81 8810102; mail kuncewiczowka@mnkd.pl). Z przyjemnością zorganizujemy ponownie takie spotkanie.

Uroczyste otwarcie Domu Kuncewiczów
W imieniu Dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, dr Piotra Kondraciuka zapraszamy na uroczystości związane z otwarciem Domu Kuncewiczów. Po ponad dwuletniej przerwie w działalności, w związku z realizacją projektu Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 udostępniamy literacki oddział MNKD turystom.
Z uwagi na zaistniałe okoliczności, uroczystość otwarcia Domu Kuncewiczów będzie mieć mniej huczny charakter niż mogliby tego życzyć sobie wszyscy spragnieni wizyty w tym miejscu.
W piątek, 19 czerwca o godzinie 11.00 zapraszamy na spacer literacki „Droga do Domu”. Startujemy sprzed budynku Muzeum Sztuki Złotniczej przy Rynku 19. W trakcie wędrówki opowiemy, jak do miejsca na zboczu wąwozu Małachowskiego trafili przedstawiciele warszawskiej socjety, Maria i Jerzy Kuncewiczowie. Około 12.00 odbędzie się uroczyste przecięcie wstęgi na tarasie Domu Kuncewiczów. Przewidziano także oprowadzanie kuratorskie i drobny poczęstunek.
W sobotę, 20 czerwca o godzinie 11.00 odbędzie się spacer literacki „Droga do Domu”. Na chętnych czekamy  przed budynkiem Muzeum Sztuki Złotniczej przy Rynku 19. Finał wędrówki to  Dom Kuncewiczów. Podczas spaceru opowiemy o tym, jakie znaczenie dla Marii i Jerzego Kuncewiczów miał Kazimierz Dolny i dlaczego zdecydowali się związać z Miasteczkiem na stałe. Koszt wycieczki połączonej z oprowadzaniem kuratorskim po ekspozycji – 1 zł.
Od 13.00 na tarasie Domu Kuncewiczów odbędzie się lekcja muzealna „Opowieści kaflowego pieca”, połączona z warsztatami malowania na szkle. Koszt zajęć – 1 zł.
Spacer, oprowadzanie kuratorskie oraz warsztaty odbędą się również w niedzielę, 21 czerwca. Godziny i cennik spotkań pozostają te same.
W sobotę wizytę w Domu Kuncewiczów zapowiedzieli uczestnicy Kazimierskiej Wiosny Fotograficznej ( zainteresowani udziałem proszeni o kontakt z organizatorem, Maksem Skrzeczkowskim).

Muzealna Gra Terenowa
W dniach 13 i 14 czerwca 2020 r. w Kazimierzu Dolnym odbył się kolejny etap Muzealnej Gry Terenowej. Trasa  gry prowadziła do miejsc, w których są usytuowane oddziały Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Zadania dotyczyły również muzealnych zbiorów. W grze uczestniczyły rodziny z dziećmi. Nie zabrakło uczniów miejscowych szkół. Wśród nagród dla zwycięzców znalazły się „Przewodniki po oddziałach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”, z ilustracjami Pawła Batyry. Wydawnictwo zostało opracowane w ramach działań informacyjno-promocyjnych realizowanego projektu.
Zainteresowanie grą było ogromne. Dopisali także fundatorzy innych nagród. Dziękujemy darczyńcom, a są to: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień, Centrum Informacji Turystycznej w Kazimierzu Dolnym oraz firma  Geomax z Opola Lubelskiego, producent Krówki Kazimierskiej.

Dzień Dziecka z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym 2020
Organizacja Dnia Dziecka w obecnym czasie to prawdziwe wyzwanie. Jako „posiadacze” zamku (w Janowcu) podejmujemy rękawicę, rzuconą przez koronawirusa  
W sobotę, niedzielę i poniedziałek (30-31 maja i 1 czerwca) w oddziałach Muzeum: Galerii Wystaw Czasowych, Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym oraz na zamku w Janowcu przygotowaliśmy zestawy map gry terenowej. Wszyscy, którzy czują się dziećmi, będą mogli otrzymać ją przy zakupie biletów.
W wyznaczonych na mapie punktach, na uczestników gry będą czekać zadania. Już samo ich znalezienie będzie nie lada wyzwaniem! Gra odbywa się w terenie – warto wyposażyć się wygodne buty. Warto także odświeżyć wiadomości, choćby te związane z historią Janowca i Kazimierza Dolnego. Dla najbardziej wytrwałych przewidziano nagrody. Dzieciaki otrzymają od nas „Przewodnik po oddziałach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”. To wydawnictwo przygotowano w ramach projektu Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Dodatkowo, w poniedziałek, 1 czerwca wszystkie dzieci (do 18 roku życia) mogą zwiedzić czynne oddziały naszego Muzeum za przysłowiową złotówkę.
Ważne informacje:
W związku z obostrzeniami związanymi z koronawirusem, podczas gry zalecamy przestrzeganie określonych zasad:
1.ODLEGŁOŚĆ. Pamiętajcie o przestrzeganiu 2 metrowej odległości od innych zwiedzających, opiekunów ekspozycji i osób biorących udział w zabawie.
2.RĘKAWICZKI. Niektóre zadania będą wiązały się z dotykaniem przedmiotów, dlatego zabierzcie ze sobą rękawiczki ochronne.
3.WŁASNY DŁUGOPIS. Dla własnego bezpieczeństwa weźcie ze sobą coś do pisania.
4.MASECZKA. Załóżcie maseczki wchodząc na ekspozycję.


Informacja prasowa marzec 2020
Muzealna aplikacja mobilna pomoże w zwiedzaniu oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Udogodnienie, ale także nowatorskie podejście do wybranych muzealiów z ekspozycji to efekt działań promocyjno-informacyjnych, w ramach projektu Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, dofinansowanego przez Unię Europejską, w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Obejmuje on nie tylko kompleksowy remont 5-u zabytkowych obiektów, w których działają oddziały i działy Muzeum, ale także szereg działań o charakterze edukacyjnym. Należą do nich m.in. przewodniki, informatory (część już została zamieszczona na platformie GooglePlay), ale także novum czyli aplikacja mobilna. Turyści będą mogli poznawać ciekawostki związane z Kazimierzem Dolnym i jego zabytkami za pomocą czterech ścieżek tematycznych. Są to trasy „Żydowskiego Kazimierza”, „Wisły jako tematu wiodącego”, „Malowniczego Kazimierza” oraz „Magii Kazimierza”. Powyższe hasła skłoniły pracowników merytorycznych oddziałów MNKD do  wyboru najciekawszych muzealiów, wpisujących się w powyższe ścieżki. Ich selekcja i towarzyszące  tym przedmiotom opowieści mogą być zaskakujące. Prezentujemy zarówno obiekty architektoniczne, dzieła sztuki, ciekawostki i anegdoty, jak również życiorysy osób, współtworzących historię Kazimierza Dolnego.
Większość tekstów aplikacji zostało opublikowanych na blogu oddziału Dom Kuncewiczów MNKD http://narynkuusiascwkazimierzu.pl/ (zakładka Muzealna Aplikacja Mobilna). Autorzy tekstów poddają je konsultacji społecznej, oczekując na uwagi, korekty i uzupełnienia. Informacje w tej sprawie można przesyłać elektronicznie, pod adresem kuncewiczowka@mnkd.pl
Premierowe spacery trasami aplikacji już w sierpniu bieżącego roku.
Więcej informacji o projekcie na stronie https://www.mnkd.pl/ (zakładka POIŚ) oraz portalach społecznościowych naszego Muzeum.
Wizyta nauczycieli
29 lutego 2020 r. ofertę edukacyjną MNKD mogli, pilotażowo, ocenić nauczyciele z powiatu lubelskiego. Grupa udała się na jeden ze spacerów muzealnych po Kazimierzu Dolnym. Trasa prowadziła szlakiem kazimierskich legend i opowieści. Uczestnicy wycieczki poznali m.in. historie : miłości króla Kazimierza Wielkiego i Estery, psa Werniksa, kazimierskiego kogutka, Rebeki, której losy zainspirowały Andrzeja Własta, pasjonatów miasteczka: Karola Sicińskiego oraz Tadeusza Pruszkowskiego. Odwiedzili Rynek, dawną dzielnicę żydowską, klasztor oo. Franciszkanów. Każdy uczestnik wyprawy otrzymał zestaw wydawnictw muzealnych – w tym pełna ofertę edukacyjną MNKD. Z jej pomocą można zaplanować szkolne wycieczki.
Ofertę można pobrać z muzealnej strony, a kolejne spotkania dla kadry nauczycielskiej, prowadzone przez pracowników merytorycznych MNKD zaplanowano w kwietniu br.

Zadanie jest częścią projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

 

 

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym realizuje projekt pn.: „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-1079/16. Umowa o dofinansowanie: nr POIS.08.01.00-00-1079/16-00.

DZIAŁANIA: 

2020

Szkolenia dla przewodników turystycznych
Blisko 50 przewodników uczestniczyło w cyklu szkoleń zorganizowanym przez Muzeum nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, w ramach projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przewodnicy turystyczni zapoznali się z efektami realizowanego projektu. Miejscem szkoleń był oddział Dom Kuncewiczów, oddany do użytku 12 czerwca bieżącego roku. Szkolenia były organizowane w turach: w czerwcu i lipcu. Pracownicy merytoryczni opowiadali uczestnikom szkoleń m.in. o przebiegu projektu, jego realizacji w Domu Kuncewiczów, zmianach na ekspozycji, zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez wszystkie oddziały Muzeum oraz planach działalności na najbliższe miesiące.
Wszyscy przewodnicy uczestniczący w szkoleniach otrzymali materiały promocyjno-informacyjne przygotowane przez Muzeum. Część z nich została wydana w ramach działań promocyjno-informacyjnych realizowanego projektu.

Przewodników, którzy są zainteresowani podobnym szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z oddziałem Dom Kuncewiczów MNKD (tel 81 8810102; mail kuncewiczowka@mnkd.pl). Z przyjemnością zorganizujemy ponownie takie spotkanie.

 

Uroczyste otwarcie Domu Kuncewiczów

W imieniu Dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, dr Piotra Kondraciuka zapraszamy na uroczystości związane z otwarciem Domu Kuncewiczów. Po ponad dwuletniej przerwie w działalności, w związku z realizacją projektu Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 udostępniamy literacki oddział MNKD turystom.
Z uwagi na zaistniałe okoliczności, uroczystość otwarcia Domu Kuncewiczów będzie mieć mniej huczny charakter niż mogliby tego życzyć sobie wszyscy spragnieni wizyty w tym miejscu.

W piątek, 19 czerwca o godzinie 11.00 zapraszamy na spacer literacki „Droga do Domu”. Startujemy sprzed budynku Muzeum Sztuki Złotniczej przy Rynku 19. W trakcie wędrówki opowiemy, jak do miejsca na zboczu wąwozu Małachowskiego trafili przedstawiciele warszawskiej socjety, Maria i Jerzy Kuncewiczowie. Około 12.00 odbędzie się uroczyste przecięcie wstęgi na tarasie Domu Kuncewiczów. Przewidziano także oprowadzanie kuratorskie i drobny poczęstunek.

W sobotę, 20 czerwca o godzinie 11.00 odbędzie się spacer literacki „Droga do Domu”. Na chętnych czekamy  przed budynkiem Muzeum Sztuki Złotniczej przy Rynku 19. Finał wędrówki to  Dom Kuncewiczów. Podczas spaceru opowiemy o tym, jakie znaczenie dla Marii i Jerzego Kuncewiczów miał Kazimierz Dolny i dlaczego zdecydowali się związać z Miasteczkiem na stałe. Koszt wycieczki połączonej z oprowadzaniem kuratorskim po ekspozycji – 1 zł.

Od 13.00 na tarasie Domu Kuncewiczów odbędzie się lekcja muzealna „Opowieści kaflowego pieca”, połączona z warsztatami malowania na szkle. Koszt zajęć – 1 zł.
Spacer, oprowadzanie kuratorskie oraz warsztaty odbędą się również w niedzielę, 21 czerwca. Godziny i cennik spotkań pozostają te same.
W sobotę wizytę w Domu Kuncewiczów zapowiedzieli uczestnicy Kazimierskiej Wiosny Fotograficznej ( zainteresowani udziałem proszeni o kontakt z organizatorem, Maksem Skrzeczkowskim).

Muzealna Gra Terenowa

W dniach 13 i 14 czerwca 2020 r. w Kazimierzu Dolnym odbył się kolejny etap Muzealnej Gry Terenowej. Trasa  gry prowadziła do miejsc, w których są usytuowane oddziały Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Zadania dotyczyły również muzealnych zbiorów. W grze uczestniczyły rodziny z dziećmi. Nie zabrakło uczniów miejscowych szkół. Wśród nagród dla zwycięzców znalazły się „Przewodniki po oddziałach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”, z ilustracjami Pawła Batyry. Wydawnictwo zostało opracowane w ramach działań informacyjno-promocyjnych realizowanego projektu.
Zainteresowanie grą było ogromne. Dopisali także fundatorzy innych nagród. Dziękujemy darczyńcom, a są to: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień, Centrum Informacji Turystycznej w Kazimierzu Dolnym oraz firma  Geomax z Opola Lubelskiego, producent Krówki Kazimierskiej.


 

Dzień Dziecka z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym 2020

Organizacja Dnia Dziecka w obecnym czasie to prawdziwe wyzwanie. Jako „posiadacze” zamku (w Janowcu) podejmujemy rękawicę, rzuconą przez koronawirusa  
W sobotę, niedzielę i poniedziałek (30-31 maja i 1 czerwca) w oddziałach Muzeum: Galerii Wystaw Czasowych, Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym oraz na zamku w Janowcu przygotowaliśmy zestawy map gry terenowej. Wszyscy, którzy czują się dziećmi, będą mogli otrzymać ją przy zakupie biletów.
W wyznaczonych na mapie punktach, na uczestników gry będą czekać zadania. Już samo ich znalezienie będzie nie lada wyzwaniem! Gra odbywa się w terenie – warto wyposażyć się wygodne buty. Warto także odświeżyć wiadomości, choćby te związane z historią Janowca i Kazimierza Dolnego. Dla najbardziej wytrwałych przewidziano nagrody. Dzieciaki otrzymają od nas „Przewodnik po oddziałach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”. To wydawnictwo przygotowano w ramach projektu Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Dodatkowo, w poniedziałek, 1 czerwca wszystkie dzieci (do 18 roku życia) mogą zwiedzić czynne oddziały naszego Muzeum za przysłowiową złotówkę.

Ważne informacje:
W związku z obostrzeniami związanymi z koronawirusem, podczas gry zalecamy przestrzeganie określonych zasad:

1.ODLEGŁOŚĆ. Pamiętajcie o przestrzeganiu 2 metrowej odległości od innych zwiedzających, opiekunów ekspozycji i osób biorących udział w zabawie.

2.RĘKAWICZKI. Niektóre zadania będą wiązały się z dotykaniem przedmiotów, dlatego zabierzcie ze sobą rękawiczki ochronne.

3.WŁASNY DŁUGOPIS. Dla własnego bezpieczeństwa weźcie ze sobą coś do pisania.

4.MASECZKA. Załóżcie maseczki wchodząc na ekspozycję.

Informacja prasowa marzec 2020
Muzealna aplikacja mobilna pomoże w zwiedzaniu oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Udogodnienie, ale także nowatorskie podejście do wybranych muzealiów z ekspozycji to efekt działań promocyjno-informacyjnych, w ramach projektu Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, dofinansowanego przez Unię Europejską, w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Obejmuje on nie tylko kompleksowy remont 5-u zabytkowych obiektów, w których działają oddziały i działy Muzeum, ale także szereg działań o charakterze edukacyjnym. Należą do nich m.in. przewodniki, informatory (część już została zamieszczona na platformie GooglePlay), ale także novum czyli aplikacja mobilna. Turyści będą mogli poznawać ciekawostki związane z Kazimierzem Dolnym i jego zabytkami za pomocą czterech ścieżek tematycznych. Są to trasy „Żydowskiego Kazimierza”, „Wisły jako tematu wiodącego”, „Malowniczego Kazimierza” oraz „Magii Kazimierza”. Powyższe hasła skłoniły pracowników merytorycznych oddziałów MNKD do  wyboru najciekawszych muzealiów, wpisujących się w powyższe ścieżki. Ich selekcja i towarzyszące  tym przedmiotom opowieści mogą być zaskakujące. Prezentujemy zarówno obiekty architektoniczne, dzieła sztuki, ciekawostki i anegdoty, jak również życiorysy osób, współtworzących historię Kazimierza Dolnego.
Większość tekstów aplikacji zostało opublikowanych na blogu oddziału Dom Kuncewiczów MNKD http://narynkuusiascwkazimierzu.pl/ (zakładka Muzealna Aplikacja Mobilna). Autorzy tekstów poddają je konsultacji społecznej, oczekując na uwagi, korekty i uzupełnienia. Informacje w tej sprawie można przesyłać elektronicznie, pod adresem kuncewiczowka@mnkd.pl
Premierowe spacery trasami aplikacji już w sierpniu bieżącego roku.
Więcej informacji o projekcie na stronie https://www.mnkd.pl/ (zakładka POIŚ) oraz portalach społecznościowych naszego Muzeum.


Fara, fot. St. Turski

Wizyta nauczycieli
29 lutego 2020 r. ofertę edukacyjną MNKD mogli, pilotażowo, ocenić nauczyciele z powiatu lubelskiego. Grupa udała się na jeden ze spacerów muzealnych po Kazimierzu Dolnym. Trasa prowadziła szlakiem kazimierskich legend i opowieści. Uczestnicy wycieczki poznali m.in. historie : miłości króla Kazimierza Wielkiego i Estery, psa Werniksa, kazimierskiego kogutka, Rebeki, której losy zainspirowały Andrzeja Własta, pasjonatów miasteczka: Karola Sicińskiego oraz Tadeusza Pruszkowskiego. Odwiedzili Rynek, dawną dzielnicę żydowską, klasztor oo. Franciszkanów. Każdy uczestnik wyprawy otrzymał zestaw wydawnictw muzealnych – w tym pełna ofertę edukacyjną MNKD. Z jej pomocą można zaplanować szkolne wycieczki.
Ofertę można pobrać z muzealnej strony, a kolejne spotkania dla kadry nauczycielskiej, prowadzone przez pracowników merytorycznych MNKD zaplanowano w kwietniu br.

Zadanie jest częścią projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

   
  

 

Nowa oferta edukacyjna

W związku ze zbliżającym się zakończeniem projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” pracownicy oddziału Dom Kuncewiczów przygotowują dla wszystkich „książkolubnych” nową ofertę edukacyjną. Jedną z propozycji są „Retro bajki ze starej walizki”. To zajęcia przygotowane dla najmłodszych. Kanwą zabaw i opowieści są zabawki i ukochane książki naszych pradziadków. Pracownicy MNKD, wspólnie z dziećmi, sprawdzają czy historie, opisane w książkach sprzed 100 lat nadal potrafią zainteresować i rozbawić czytelników.

Jak działają „Retro bajki” przekonali się (pilotażowo) wychowankowie Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu Dolnym.
Na kolejne spotkanie z „Retro bajkami” zapraszamy 13 i 20 lutego 2020 r. (czwartki) o godz. 11.00 do Galerii Wystaw Czasowych MNKD w Kazimierzu Dolnym.

Projekt „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

   

   

2019

Wizyta dziennikarzy na placu budowy remontowanych zabytkowych obiektów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym

12 grudnia 2019 r. obiekty objęte projektem „Remont konserwatorski w wybranych zabytkowych budynkach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” odwiedzili dziennikarze. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
Ekipę oprowadzali koordynator projektu, Magdalena Postępska oraz Paweł Drogosz z firmy Rystal-Bud, reprezentujący Generalnego Wykonawcę.
Dzięki wizycie w remontowanych budynkach, dziennikarze mogli zapoznać się z przebiegiem prac, a także dowiedzieć się wielu ciekawostek, związanych z pracami budowlanymi. Jako że, wszystkie obiekty to zabytki, z każdym jest związane większe lub mniejsze „odkrycie”. 
Widoczną „odkrywką” na frontonie Domu Kuncewiczów ( willa „Pod Wiewiórką”) jest podpis architekta, Karola Sicińskiego, który zaprojektował ten budynek. Swoistą nowością jest ogrodzenie działki, wykonane z kazimierskiej opoki, nawiązujące stylem do budynku. Novum jest także powrót do historycznej drogi, popularnej „Kuncewiczówki”, prowadzącej leśną ścieżką oraz groblą nad wąwozem.

W Kamienicy Celejowskiej sporą niespodzianką, ale także czynnikiem wstrzymującym prace budowlane, było odkrycie łukowato sklepionych piwnic pod jedną ze ścian budynku, od strony dziedzińca. Po przeprowadzeniu ekspertyzy konserwatorskiej, piwnice zostały zabezpieczone i zasypane. Na jednej ze ścian wewnątrz Kamienicy, ekipa budowlana znalazła fragment fresku. Malowidło, stylem nawiązujące do gotyku, zostało również gruntownie przebadane. Ustalono, że dekoracja pochodzi z początku XX wieku, być może czasów, w której Kamienica zaczęła służyć Towarzystwu Przyjaciół Kazimierza Dolnego jako przyszłe muzeum.
Ciekawostką było obserwowanie przebiegu prac przy budowie nowego zegara słonecznego na dziedzińcu Kamienicy. Wkrótce staną tu inne elementy małej architektury, na podstawie historycznego już planu odbudowy Kamienicy Celejowskiej autorstwa Jana Koszczyc-Witkiewicza. Obecnie, pomysły architekta sprzed niemal 100 lat są wcielane w życie.

Najwięcej niespodzianek, również takich, które spowodowały wydłużenie prac remontowych, krył Spichlerz Ulanowskiego. Pierwszą był… brak fundamentów pod budynkiem. Wykonano więc nieplanowaną (i nie uwzględnioną w kosztach) podbitkę. Kolejne zaskoczenie kryło się pod posadzką na parterze. Były to pozostałości ogromnych beczek. To prawdopodobnie pamiątka po czasach, kiedy ten i inne kazimierskie spichlerze przekształcono w garbarnie. Sporo emocji dostarczyła dziennikarzom wspinaczka na ostatnie piętro spichlerza pod dach, a właściwie jedyną w swoim rodzaju storczykową więźbę dachową. W związku z prowadzonymi pracami, dzięki specjalnym metalowym podporom i wzmocnieniom dosłownie wisi ona w powietrzu. W ten sposób możliwy jest pełny dostęp do wymagających wymiany drewnianych legarów więźby.  
Na zakończenie wizyty w Kazimierzu Dolnym dziennikarze usłyszeli zapewnienie o tym, że już w pierwszym kwartale roku 2020 zostaną oddane do użytku pierwsze muzealne budynki. Cały projekt zakończy się w sierpniu przyszłego roku. 

   

  

 

11 grudnia 2019 r. w Lubelskim Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja prasowa poświęcona realizacji projektu "Remont konserwatorski w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym". Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek Zdzisław Szwed, a MNKD reprezentowali: dyrektor Piotr Kondraciuk, Karolina Oleksiewicz (Dom Kuncewiczów) i Joanna Szkuat (Oddział Przyrodniczy). Licznie zgromadzeni dziennikarze zostali poinformowani o konieczności przedłużenia projektu do końca sierpnia 2020 r. Na podstawie prezentacji filmowej mogli zobaczyć, jak przebiegają prace budowlane oraz dowiedzieć się, dlaczego remont zabytkowych obiektów musi zostać przedłużony. Główny "winowajca" - Spichlerz Ulanowskiego zostanie oddany do użytku w sierpniu przyszłego roku - mówił dyrektor MNKD, Piotr Kondraciuk. Zapewnił także, że w przyszłym sezonie turystycznym będą czynne Dom Kuncewiczów i Kamienica Celejowska. Już wkrótce zostaną także oddane do użytku Dom wójtowski z Modliborzyc i Dwór z Gościeradowa, w których prowadzona jest m.in. działalność edukacyjna MNKD.
Podczas konferencji zostały zaprezentowane wydawnictwa edukacyjne, przygotowane w ramach projektu. To Przewodnik po oddziałach MNKD oraz oferta edukacyjna naszego Muzeum.
W drugiej części konferencji została zaprezentowana aplikacja mobilna przygotowana przez MNKD w ramach projektu "Mały przewodnik po Kazimierzu Dolnym". Serca dziennikarzy podbiły uczennice Gminnego Zespołu szkół w Kazimierzu Dolnym, które wraz z naszymi koleżankami z Muzeum przygotowywały przewodnik i aplikację.


KONFERENCJA PRASOWA PROJEKTU
W środę 11 grudnia 2019 r. zapraszamy na konferencję prasową poświęconą przedłużeniu projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W konferencji wezmą udział: Zdzisław Szwed, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Piotr Kondraciuk, Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego.
Konferencja odbędzie się w siedzibie urzędu przy ul. Grottgera 4 (sala nr 063 A na parterze budynku). Początek o godzinie 13:00. 

Informujemy również, że 12 grudnia 2019 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się press tour – wizyta dziennikarzy w remontowanych oddziałach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

Program wizyty:
11:00 – spotkanie w Muzeum Sztuki Złotniczej (Rynek 19, Kazimierz Dolny)
11:15 – 12:30 – wizyta w obiektach MNKD, w których prowadzony jest remont konserwatorski ( Dom Kuncewiczów, Kamienica Celejowska, Dwór z Gościeradowa, Dom z Modliborzyc, Spichlerz Ulanowskiego)
12:45 – 13:15 – Muzeum Sztuki Złotniczej (ul. Rynek 19) – drobny poczęstunek 
13:15 – 15:00 (opcjonalnie) zwiedzanie Muzeum Sztuki Złotniczej ( w grudniu br. rozpoczął się jubileusz 40.lecia tego Muzeum) z kierownikiem oddziału, Anielą Ryndziewicz / prezentacja szlaków muzealnych MNKD (Mały przewodnik po Kazimierzu Dolnym z aplikacją mobilną oraz Szlak literacki Dwóch Księżyców)

BROSZURA EDUKACYJNA
Działaniom projektu towarzyszy nowa oferta edukacyjna MNKD. Tworzy ją 17 propozycji zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ofercie są warsztaty, lekcje muzealne oraz spacery tematyczne, nawiązujące do specyfiki poszczególnych oddziałów naszego Muzeum. Oferta (ilość sztuk 1.200) jest dystrybuowana przez pracowników Działu Edukacji Muzealnej MNKD. W wersji elektronicznej trafiła do ponad tysiąca szkół w woj. mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Można ją otrzymać m.in. w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej na Starym Mieście.

 

POBIERZ ULOTKĘ

PROMOCJA WYDAWNICTW PROJEKTU
Oferta edukacyjna MNKD oraz Przewodnik po oddziałach Muzeum (wydawnictwa przygotowane w ramach działań promocyjno-informacyjnych projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) były – z powodzeniem – prezentowane na Pikniku Literackim w Czarnolesie (13.10.2019 r.) oraz ogólnopolskiej Giełdzie Projektów w Kielcach (21-23.10.2019 r.)
Przewodnik po oddziałach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym znalazł się w grupie publikacji muzealnych nagrodzonych podczas konkursu na najlepsze wydawnictwo powiatu puławskiego. Publikacje zdobył I nagrodę w kategorii przewodników turystycznych. Uroczystość wręczenia nagród obyła się podczas „Powiatowego Dnia Kultury”, 25 października 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach. 

  
 

15 września 2019 r. w Lublinie odbył się Piknik inauguracyjny XVI Lubelski festiwal Nauki. W tym roku współorganizatorem imprezy było Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. Na plac przed Centrum Spotkania Kultur przybyli tłumnie odwiedzający. Ogromną popularnością cieszyły się m.in. wydawnictwa opracowane przez zespół pracowników merytorycznych naszego muzeum w ramach działań promocyjnych projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To publikacja zawierająca ofertę edukacyjną muzeum oraz książeczka zwierająca karty pracy – czyli zestaw zagadek, związanych z oddziałami Muzeum Nadwiślańskiego. Przewodnikami po oddziałach są Król Kazimierz Wielki, kogut i pies - Werniks. Opowiadają ciekawostki związane ze specyfiką naszego muzeum, a także sprawdzają wiedzę z zakresu muzealnego. Publikacja jest przeznaczona dla rodzin z dziećmi. Będzie ją można uzyskać we wszystkich oddziałach MNKD, po zakończeniu remontu. W tej chwili dystrybuujemy ją w czasie ważnych wydarzeń. W październiku będzie można ją otrzymać np. podczas Ogólnopolskiej Giełdy Projektów w Kielcach oraz na Pikniku Literackim w Czarnolesie.

PRZEWODNIK PO MUZEUM NADWIŚLAŃSKIM W KAZIMIERZU DOLNYM

Król Kazimierz Wielki, pies Werniks, i kogut kazimierski pomogą w odkrywaniu ciekawostek oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Zeszyt edukacyjny „Przewodnik po Muzeum Nadwiślańskim”, w którym występują te postaci to kolejne działanie promocyjne, realizowane w ramach projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Autorem projektu graficznego tej niezwykłej publikacji jest znakomity lubelski grafik Paweł Batyra.

Zeszyt przygotowano z myślą o najmłodszych turystach, wizytujących Muzeum. Są w nim nie tylko kolorowe rysunki, ale także zadania do wykonania. Każda ze stron nawiązuje do specyfiki oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Dodatkową stronę poświęciliśmy również na prezentację historii miasteczka, a zadania i rebusy mają pomóc w poznaniu najcenniejszych skarbów muzealnych. W rozwiązaniu zadań (na przykład odczytaniu treści polecenia) mogą pomóc najmłodszym ich opiekunowie (rodzice i dziadkowie). Ostatnie strony są przeznaczone do samodzielnego wypełnienia. W zestawie jest także oryginalna pocztówka z Kazimierza Dolnego. Książeczkę, którą już we wrześniu będzie można otrzymać w Muzeum Nadwiślańskim, warto potraktować jako zaproszenie do fantastycznej zabawy.

Zeszyt edukacyjny będzie dostępny w formie drukowanej oraz elektronicznej (poszczególne karty będzie można pobrać za pośrednictwem strony www.mnkd.pl). Wszystkie karty „zadebiutują” podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się już 15 września. Będzie można je pobrać na stoisku Muzeum Nadwiślańskiego, ustawionym na placu przed Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 12.

 

RETRO - PIKNIK Z MUZEUM

W dniach 13 – 14 lipca 2019 r. (sobota – niedziela) w Kazimierzu Dolnym odbędzie się „Retro-Piknik z Muzeum”. Imprezę organizuje Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, w ramach działań promocyjnych projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Partnerami przedsięwzięcia są Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz restauracja Stara Łaźnia w Kazimierzu Dolnym. Wspiera nas również Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym.

W programie wydarzenia znajdą się koncert i zabawa w stylu lat 20.i 30 XX wieku, pokazy grup rekonstrukcyjnych, otwarta nauka tanga oraz spacery i spotkania literackie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

Program imprezy:

13 LIPCA (SOBOTA)
godz. 15:00 – 17:00 / Spacer szlakiem Marii i Jerzego Kuncewiczów / Dom Kuncewiczów, ul Małachowskiego 19
Opis wydarzenia:
Spacer szlakiem Marii i Jerzego Kuncewiczów. To element nowej oferty dydaktycznej oddziału Dom Kuncewiczów. Trasa spaceru prowadzi ulicami Kazimierza Dolnego. Są na niej zarówno znane zabytki np. studnia czy Rynek. Są też miejsca rzadziej uczęszczane np ul. Krzywe Koło czy Grodarz. Uczestnicy spaceru poznają te miejsca w kontekście historycznym i tematycznym - np. jak scenę wydarzeń z życia Marii i Jerzego Kuncewiczów lub tło wydarzeń opisywanych w ich książkach. Nie brakuje cytatów z literatury, innych kontekstów artystycznych oraz tzw. miejskich legend. Czas spaceru ok 1.5 godziny.

godz.17:00 – 21:00 / „Retro-potańcówka" / Skwer przy bulwarze nadwiślańskim, ul. Sadowa (preferowane są stroje z okresu 20.lecia międzywojennego).
Opis wydarzenia:
17:00 – 19:00 / Otwarty kurs tanga dla wszystkich chętnych, pokazy mody z okresu 20.lecia międzywojennego z udziałem grupy „Retro Dziewczyny” z Lublina
19:00 – 21:00 / Koncert "... jak za dawnych lat" duetu „Dwa Księżyce” i wspólne śpiewanie przedwojennych szlagierów
21:15 / Projekcja filmu „Cudzoziemka” w reż. Ryszarda Bera / Kino plenerowe w Restauracji Stara Łaźnia, ul. Senatorska 21

14 LIPCA (NIEDZIELA)
godz. 13:00 – 15:00 / Spacer szlakiem Marii i Jerzego Kuncewiczów / Dom Kuncewiczów, ul Małachowskiego 19,
Opis wydarzenia:
Spacer szlakiem Marii i Jerzego Kuncewiczów. To element nowej oferty dydaktycznej oddziału Dom Kuncewiczów. Trasa spaceru prowadzi ulicami Kazimierza Dolnego. Są na niej zarówno znane zabytki np. studnia czy Rynek. Sa też miejsca rzadziej uczęszczane np ul. Krzywe Koło czy Grodarz. Uczestnicy spaceru poznają te miejsca w kontekście historycznym i tematycznym - np. jak scenę wydarzeń z życia Marii i Jerzego Kuncewiczów lub tło wydarzeń opisywanych w ich książkach. Nie brakuje cytatów z literatury, innych kontekstów artystycznych oraz tzw. miejskich legend. Czas spaceru ok 1.5 godziny

godz. 15:00 – 16:30 / Wykład „Kuncewiczowie nieznani” przygotowany przez Danutę Sękalską / Restauracja Stara Łaźnia, ul. Senatorska 21
Opis wydarzenia:
Nową aranżację ekspozycji DK oraz materiały do zajęć edukacyjnych i działalności merytorycznej oddział DK zawdzięcza osobom, które przyjaźniły się z rodziną Kuncewiczów. W tej grupie jest m.in autorka powstającej monografii o Marii Kuncewiczowej, stypendystka MKiDN, Danuta Sękalska. Spotkania z twórcami, znajomymi rodziny Kuncewiczów to stały element merytoryczny naszego oddziału. Tematyka spotkań (popularno-naukowa) przybliża postaci Kuncewiczów zwykłym turystom i zachęca ich do pogłębienie zdobytej wiedzy poprzez lekturę tekstów źródłowych (czyli literaturę)

godz.17:00 / „Cudzoziemka po latach” – spotkanie z aktorką, Ewą Wiśniewską / Restauracja Stara Łaźnia, ul. Senatorska 21
Opis wydarzenia:
Ewa Wiśniewska to popularna aktorka filmowa i teatralna. Ma na swoim koncie liczne role, a wśród nich jest Róża - bohaterka filmu"Cudzoziemka", na podst. książki Marii Kuncewiczowej. Po 30 latach od premiery filmu w Kazimierzu Dolnym aktorka powraca do powieści i wybiera z niej najpiękniejsze i najbardziej aktualne fragmenty. Monodramowi będzie towarzyszyć spotkanie z gwiazdą.

Piknik nad Wisłą

Trwa wielki „Piknik nad Wisłą”. Wydarzenie, w którego programie znalazły się wycieczki ornitologiczne, prelekcje, spacery, rejsy i konkursy o tematyce przyrodniczej jest częścią projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Za nami pierwsze przyrodnicze wyprawy – a przed nami kolejne, a także plenery plastyczne dla wszystkich chętnych.

Zapraszamy:

7.06 godz. 10.00-13.00 / bulwar nadwiślański / plener plastyczny z nagrodami

8.06 godz. 11.00 / Spichlerz Ulanowskiego, ul. Puławska 54 / Spacer tematyczny Muzeum – od nowa

9.06 godz. 9.00 i 13.00 / przystań żeglugi pasażerskiej / warsztaty ornitologiczne dla turystów indywidualnych, zapisy pod nr tel. 81 8810326; przyrodnicze@mnkd.pl;

14.06 godz. 10.00-13.00 / bulwar nadwiślański / plener plastyczny z nagrodami

15.06 godz. 11.00 / Spichlerz Ulanowskiego, ul. Puławska 54 / Spacer tematyczny Muzeum – od nowa

Opis zajęć:

Warsztaty rozpoczynają się prelekcją na temat ptaków żyjących nad Wisłą. Następnie uczestnicy, wyposażeni w lornetki i atlasy, idą wraz z ornitologiem na wycieczkę po Kazimierzu Dolnym. Warsztaty kończą się godzinnym rejsem statkiem po Wiśle i konkursem. Czas trwania ok. 3 godz.

Plenery malarskie – działania edukacyjne, zachęcające do twórczej aktywności amatorów (wszystkie grupy wiekowe). Do dyspozycji uczestników będą węgiel, farby, pastele, kredki i … pejzaż nadwiślański. Zadaniem uczestników pleneru będzie wykonanie autorskiej pracy, dedykowanej Wiśle. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. W muzealnym namiocie będzie czynny punkt informacyjno-promocyjny działania. Tu także będzie można pobrać materiały plastyczne . Efekt pleneru zaprezentujemy również w tym miejscu.

   

  

Poiś / warsztaty / edukacja

Nasze Muzeum przygotowuje nową ofertę edukacyjną dla starszych i młodszych. Te działania są związane z realizowanym projektem pod nazwą „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym". Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Projekt dotyczy nie tylko prac konserwatorskich ale także działań o charakterze promocyjnym i edukacyjnym. To ogromne pole do popisu dla naszych kolegów z Działu Edukacji Muzealnej. Wśród nowych propozycji artystycznych znalazły się m.in. zajęcia projektowania autorskich kartek pocztowych. Ostatnio, do udziału w warsztatach zaprosiliśmy podopiecznych
i opiekunów z puławskiego Centrum Terapii i Diagnozy „Inicjatywa”. Zabawa była przednia!

  

  

- Piknik nad Wisłą Wycieczki ornitologiczne, prelekcje, spacery, rejsy i konkursy o tematyce przyrodniczej znajdą się w programie „Pikniku nad Wisłą” z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. Impreza jest częścią projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wydarzenie odbędzie się w dniach 2-16 czerwca 2019 r.  w Kazimierzu Dolnym. Wstęp wolny.

Szczegółowy harmonogram:

2 – 16.06 warsztaty ornitologiczne (prelekcja, rejs, konkursy) – dla zorganizowanych grup / przystań żeglugi pasażerskiej / zapisy pod nr tel. 81 8810326; przyrodnicze@mnkd.pl
7.06 godz. 10:00 – 13:00 / bulwar nadwiślański / plener plastyczny z nagrodami
8.06 godz. 11:00 / Plac przed Spichlerzem Ulanowskiego, ul. Puławska 54 / Spacer tematyczny Muzeum – od nowa
9.06 godz. 9:00 i 13:00 / przystań żeglugi pasażerskiej / warsztaty ornitologiczne dla turystów indywidualnych, zapisy pod nr tel. 81 8810326; przyrodnicze@mnkd.pl
14.06 godz. 10:00 – 13:00 / bulwar nadwiślański / plener plastyczny z nagrodami
15.06 godz. 11:00 / Plac przed Spichlerzem Ulanowskiego, ul. Puławska 54 / Spacer tematyczny Muzeum – od nowa

Opis zajęć:

Warsztaty rozpoczynają się prelekcją na temat ptaków żyjących nad Wisłą. Następnie uczestnicy, wyposażeni w lornetki i atlasy, idą wraz z ornitologiem na wycieczkę po Kazimierzu Dolnym. Warsztaty kończą się godzinnym rejsem statkiem po Wiśle i konkursem. Czas trwania ok. 3 godz.

Plenery malarskie – działania edukacyjne, zachęcające do twórczej aktywności amatorów (wszystkie grupy wiekowe). Do dyspozycji uczestników będą węgiel, farby, pastele, kredki i … pejzaż nadwiślański. Zadaniem uczestników pleneru będzie wykonanie autorskiej pracy, dedykowanej Wiśle. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. W muzealnym namiocie będzie czynny punkt informacyjno-promocyjny działania. Tu także będzie można pobrać materiały plastyczne . Efekt pleneru zaprezentujemy również w tym miejscu.

Spacery tematyczne prowadzą szlakiem, wytyczonym przez remontowane budynki Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. To pięć wyjątkowych gmachów. Na razie nie możemy wejść do środka, ale – dzięki prowadzonej dokumentacji – możemy opowiedzieć o tym, jaka była ich historia. Wśród budynków są te, opowiadające o czasach świetności Kazimierza Dolnego (reprezentujące styl Renesansu Lubelskiego) jak i realizacje architektoniczne twórcy obecnej koncepcji architektonicznej miasteczka, Karola Sicińskiego. Są także domy relokowane, czyli wtórnie umieszczone w Kazimierzu Dolnym. W trakcie spaceru opowiemy o postępach prowadzonych prac remontowych oraz o tym, jak zmienią się muzealne ekspozycje
w wyremontowanych obiektach.

 

- Rodzinny Piknik z Muzeum

18 maja 2019 r. na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich / Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa – IUNG / w Puławach odbył się w godzinach 11.00 – 16.00 „Rodzinny piknik z Muzeum”.
Wydarzenie to część projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Podczas pikniku zaprezentowaliśmy część nowej oferty edukacyjnej, przygotowanej dla oddziałów naszego Muzeum.  Uczestnicy pikniku mogli zajrzeć do pracowni: garncarskiej, wikliniarskiej, fotograficznej, szlachetnych technik zdobienia papieru, a także pracowni projektowania architektury. Zajęciom towarzyszył spektakl dla najmłodszych, przygotowany przez Pracownię Sztuczka z Lublina, konkurs wiedzy o Funduszach Europejskich oraz prezentacja multimedialna, dokumentująca przebieg prac remontowo-konserwatorskich w Kamienicy Celejowskiej, Dworze z Modliborzyc, Spichlerzu Ulanowskiego, Domu Kuncewiczów oraz Domu z Gościeradowa.
Kolejny muzealny piknik już w czerwcu. Poniżej zamieszczamy fotorelację z naszej imprezy w Puławach.

http://www.mnkd.pl/piknik

- Konferecja prasowa poświęcona założeniom Projektu / 12 grudnia 2017 r. / Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego / Lublin, ul. Grottgera 4

Wybrane relacje pokonferencyjne:
- Dziennik Wschodni, TVP3 Lublin, PAP, Radio Lublin, Property Designe

- Spotkanie informacyjne o założeniach Projektu z mieszkańcami Kazimierza Dolnego / 14 grudnia 2018 r., godz. 13:00 / Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym / Rynek 19

- Realizacja filmu poświęconego założeniom Projektu / TVP3 Lublin / luty 2018 r. / emisje w TVP3 Lublin i TVP Kultura / @muzeumnadwislanskie

 

- Kampania reklamowa założeń Projektu / 150 spotów radiowych / marzec 2018 r. / Radio Express

Woda, rzeka, nurt, fale, historia, dziedzictwo, teraźniejszość, jutro, energia, zmiana, prąd, wielość, fala, przeszłość, zmienność, jedność, sztuka, nurt..... i jeszcze raz od początku. Tak wyglądała burza mózgów dotycząca ustalenia hasła działań informacyjno-promocyjnych, realizowanych w ramach projektu: „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym". Efektem burzy mózgów jest hasło "Na fali z historią", które graficznie zostało opracowane przez Pawła Batyrę. Ale logotyp to dopiero początek wizualizacji naszego projektu. 

    

Program ma swoją stronę na Facebooku. Pod adresem na bieżąco pojawiają się informacje, zdjęcia i filmy związane z realizowanym zadaniem. Zapraszamy do jej polubienia.

 

INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENT 2014-2020 OPERATIONAL PROGRAMME

The Vistula Museum in Kazimierz Dolny is implementing a project called: “Conservatory renovation and modernisation of the exhibitions in selected historic buildings of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny” under action 8.1 of Priority Axis 8 Protection of cultural heritage and development of cultural resources of the Infrastructure and Environment 2014-2020 Operational Programme. Project no.: POIS.08.01.00-00-1079/16. Co-financing agreement: POIS.08.01.00-00-1079/16-00.

ACTIVITIES: 

New educational offer

In view of the upcoming completion of the project "Conservatory renovation and modernisation of the exhibitions in selected historic buildings of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny", the employees of the House of Jerzy and Maria Kuncewicz are preparing a new educational offer for all "book-loving" people. One of the suggestions are "Retro fairy tales from an old suitcase". These are classes dedicated to the youngest participants. The basis for the games and stories are the toys and beloved books of our great grandparents. The employees of the Vistula River Museum in Kazimierz Dolny, together with children, check whether the stories described in the books from 100 years ago are still able to attract the interest of readers and amuse them.

The students of the Maria Konopnicka Kindergarten in Kazimierz Dolny had the opportunity (pilot project) to see how "Retro fairy tales" work. We kindly invite you to the next meeting with "Retro fairy tales" on 13 and 20 February (Thursdays) at 11.00 a.m. to the Temporary Exhibitions Gallery of the Vistula River Museum in Kazimierz Dolny.

The project "Conservatory renovation and modernisation of the exhibitions in selected historic buildings of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny" is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund, under the Operational Programme Infrastructure and Environment 2014-2020.

2014-2020

   

  

 

Visit of journalists at the construction site of the renovated historic buildings belonging to the Vistula River Museum in Kazimierz Dolny

On 12 December 2019, the facilities covered by the project "Conservatory renovation and modernisation of the exhibitions in selected historic buildings of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny" were visited by journalists. The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Operational Programme Infrastructure and Environment 2014-2020. The crew was guided by the project coordinator, Magdalena Postępska and Paweł Drogosz from Rystal-Bud company, representing the General Contractor. By visiting the renovated buildings, journalists could learn more about the progress of work and find out many interesting facts related to the construction works. As all of the buildings constitute monuments, each one is associated with some sort of a "discovery". The visible "discovery" on the façade of the House of Maria and Jerzy Kuncewicz ("Pod Wiewiórką" villa) is the signature of the architect, Karol Siciński, who designed the building. The fencing surrounding the parcel, which is made of gaze originating from Kazimierz Dolny and refers in its style to the building, constitutes quite a novelty. A return to the historical road, the well-known "Kuncewiczówka", leading along the forest path and the dyke over the gorge is also a novelty.

In the Celej House, a big surprise, but also a factor holding back the construction works, was the discovery of cellars with arched ceilings under one of the walls of the building – from the courtyard side. Following a conservation expert examination, the cellars have been secured and buried. On one of the walls inside the Celej House, the construction team found a fragment of a fresco. The painting, reminiscent of a Gothic style, has also been thoroughly examined. It was established that the decoration dates back to the early twentieth century, perhaps the time when the Celej House began to serve the Society of the Friends of Kazimierz Dolny as a future museum. It was interesting to observe the course of works on the construction of a new sundial in the courtyard of the Celej House. Soon, other elements of landscape architecture will be placed here, based on the historical plan of reconstruction of the Celej House developed by Jan Koszczyc-Witkiewicz. Nowadays, the architect's ideas from almost 100 years ago are being put into practice.

The largest number of surprises, including those which caused the prolongation of renovation works, was hidden by the Granary of Ulanowski. The first one was the fact that... there were no foundations under the building. Therefore, unplanned (and not included in the costs) soffit had to be made. Another surprise was hidden under the floor on the ground floor. The remnants of huge barrels were discovered there. This is probably a reminder of the times when this and other granaries in Kazimierz Dolny were transformed into tanneries. The journalists enjoyed a lot climbing to the top floor of the granary, right under the roof, where a one-of-a-kind king post truss can be found. Due to the works being carried out, it literally hangs in the air thanks to special metal supports and reinforcements. In this manner, it is possible to have full access to the wooden rim joists that require replacement. At the end of their visit to Kazimierz Dolny, journalists were assured that the first museum buildings will be opened as early as in the first quarter of 2020. The whole project will end in August next year.

 

  

On 11 December 2019, a press conference was held at the Marshal Office in Lublin. It was devoted to the implementation of the project "Conservatory renovation and modernisation of the exhibitions in selected historic buildings of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny". The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Operational Programme Infrastructure and Environment 2014-2020. The meeting was attended by Deputy Marshal, Zdzisław Szwed, and the Vistula River Museum in Kazimierz Dolny was represented by its director, Piotr Kondraciuk, Karolina Oleksiewicz (House of Jerzy and Maria Kuncewicz) and Joanna Szkuat (Environmental Department). Numerous journalists were informed about the need to extend the project until the end of August 2020. The video presentation allowed them to see how the construction works are progressing and to understand why the renovation of the historic buildings requires more time. The main "culprit" - Granary of Ulanowski will be completed in August next year - said the director of the Vistula River Museum in Kazimierz Dolny, Piotr Kondraciuk. He also assured that the House of Jerzy and Maria Kuncewicz and the Celej House will be open in the next tourist season. In the near future, the Mayor's House in Modliborzyce and the Manor House in Gościeradów will also be open to the public, where, among others, the Museum's educational activities are conducted.
During the conference, educational publications prepared as part of the project were presented. It was "Przewodnik", which is a guide to the branches of the Vistula River Museum in Kazimierz Dolny, and the educational offer of our Museum.
In the second part of the conference, a mobile application prepared by the Museum as part of the "Mały przewodnik po Kazimierzu Dolnym" ["Little Guide to Kazimierz Dolny"] project was presented. The hearts of the journalists were stolen by the students of the Municipal School Complex in Kazimierz Dolny, who prepared, together with our colleagues from the Museum, a guide and application.


  

 

PROMOTION OF THE PROJECT PUBLICATIONS

Educational offer of the Vistula River Museum in Kazimierz Dolny and "Przewodnik" (guide to the branches of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny) (publications prepared as part of the promotional and informational activities of the project entitled "Conservatory renovation and modernisation of the exhibitions in selected historic buildings of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny", co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund, under the Operational Programme Infrastructure and Environment 2014-2020) were successfully presented at the Literary Picnic in Czarnolas (13.10.2019) and at the Polish National Project Exchange in Kielce (21-23.10.2019)
"Przewodnik" was included in the group of our museum publications that received an award in the competition for the best publishing house of the Pulawy poviat. The publication won the first prize in the category of tourist guides. The award ceremony took place during the "Poviat Culture Day" on 25 October 2019 at the seat of the Poviat Starosty in Pulawy.

 

 

The inaugural picnic of the 16th Lublin Science Festival took place on 15 September in Lublin. This year, the event was co-organised by the Vistula River Museum in Kazimierz Dolny. Crowds of visitors came to the square in front of the Center for the Meeting of Cultures in Lublin. The publications developed by our Museum's technical staff as part of the promotional activities under the project "Conservatory renovation and modernisation of the exhibitions in selected historic buildings of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny", co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund, under the Operational Programme Infrastructure and Environment 2014-2020. It is a publication presenting the Museum's educational offer and a booklet containing worksheets – i.e. a set of puzzles related to the branches of the Vistula River Museum. The guidance through the branches is provided by King Casimir the Great, the rooster and the dog called Werniks. They tell curiosities related to the specificity of our museum, as well as check knowledge concerning the Vistula River Museum. The publication is intended for families with children. It will be available in all branches of the Vistula River Museum, after the renovation is completed. Currently, we are distributing it during important events. In October, it will be available at the Polish National Project Exchange in Kielce and at the Literary Picnic in Czarnolas.

 

 

 

GUIDE TO THE VISTULA RIVER MUSEUM IN KAZIMIERZ DOLNY

King Casimir the Great, the dog Werniks, and the Casimir's cock will help you to discover the curiosities of the branches of the Vistula River Museum in Kazimierz Dolny. The educational bulletin "Guide to the Vistula River Museum", in which these characters appear, is another promotional activity carried out as part of the project "Conservatory renovation and modernisation of the exhibitions in selected historic buildings of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny" co-financed by the European Regional Development Fund, as part of the Operational Programme Infrastructure and Environment 2014-2020. The author of the graphic design of this unusual publication is an excellent Lublin-based graphic artist Paweł Batyra.

The bulletin was prepared for the youngest tourists visiting the Museum. There are not only colorful drawings, but also tasks to do. Each page refers to the specificity of the branches of the Vistula River Museum in Kazimierz Dolny. We have also devoted an additional page to the presentation of the town's history, and the tasks and rebuses are to help you learn about the most valuable museum treasures. Parents or grandparents can help the children to solve the tasks (for example, by reading the instructions). The last pages are to be filled by the children themselves. The original postcard from Kazimierz Dolny is also included. The book, which will be available in September at the Vistula River Museum, should be treated as an invitation to a great fun.


The educational bulletin will be available in printed and electronic form (individual cards can be downloaded via www.mnkd.pl). All the cards will "debut" during the Lublin Science Festival which will take place on 15 September. You will be able to download them at the stand of the Vistula River Museum, set up on the square in front of the Cultural Centre at ul. Peowiaków 12.

.

RETRO - PICNIC WITH THE MUSEUM

From July 13th to 14th (Saturday – Sunday), the "Retro-Picnic with the Museum" will take place in Kazimierz Dolny. The event is organized by the Vistula River Museum in Kazimierz Dolny, as part of the promotional activities of the project "Conservatory renovation and modernisation of the exhibitions in selected historic buildings of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny" co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Operational Programme Infrastructure and Environment 2014-2020.

The partners of the undertaking are the Polish Filmmakers Association and the Stara Łaźnia restaurant in Kazimierz Dolny. We are also supported by the City Hall in Kazimierz Dolny.

The programme of the event will include a concert and a party in the style of the 1920s and 1930s, demonstrations of reconstruction groups, open tango lessons as well as walks and literary meetings. Admission to all events is free.

The program of the event:


13 JULY (SATURDAY)
3 pm – 5 pm / Walk along the trail of Maria and Jerzy Kuncewicz / Dom Kuncewiczów (House of Maria and Jerzy Kuncewicz), ul Małachowskiego 19
Even description:
Walk along the trail of Maria and Jerzy Kuncewicz It is part of the new didactic offer of the Maria and Jerzy Kuncewicz House. The path leads through the streets of Kazimierz Dolny. There are both well-known monuments, such as the well or the Market Square. There are also places less frequently visited, e.g. ul. Krzywe Koło or Grodarz. The participants will get to know these places in historical and thematic contexts, for example by watching a scene from life of Maria and Jerzy Kuncewicz or the background of the events described in their books. Moreover, there is plenty of quotations from literature, other artistic contexts and so-called urban legends. The walk takes around 1.5 hours.


5 pm – 9 pm / “Retro-party” / Square at the Vistula boulevard, ul. Sadowa (costumes from the interwar period are preferred).
Event description:

5 pm – 7 pm / Public tango lesson for everyone, fashion shows from the interwar period with the participation of “Retro Dziewczyny” group from Lublin
7 pm – 9 pm / Concert entitled “... as in the old days” by the duo “Dwa Księżyce” with joint singing of pre-war hits
9:15 pm / Screening of the film entitled “Cudzoziemka” directed by Ryszard Ber / Outdoor cinema in Stara Łaźnia restaurant, ul. Senatorska 21

14 JULY (SUNDAY)
1 pm – 3 pm / Walk along the trail of Maria and Jerzy Kuncewicz / Dom Kuncewiczów (House of Maria and Jerzy Kuncewicz), ul Małachowskiego 19
Even description:
Walk along the trail of Maria and Jerzy Kuncewicz It is part of the new didactic offer of the Maria and Jerzy Kuncewicz House. The path leads through the streets of Kazimierz Dolny. There are both well-known monuments, such as the well or the Market Square. There are also places less frequently visited, e.g. ul. Krzywe Koło or Grodarz. The participants will get to know these places in historical and thematic contexts, for example by watching a scene from life of Maria and Jerzy Kuncewicz or the background of the events described in their books. Moreover, there is plenty of quotations from literature, other artistic contexts and so-called urban legends. The walk takes around 1.5 hours


3 pm – 4:30 pm / Lecture entitled “Kuncewiczowie nieznani” [”Kuncewicz family – the untold story”] prepared by Danuta Sękalska / Stara Łaźnia restaurant, ul. Senatorska 21
Event description:
The new arrangement of the exhibition at the Maria and Jerzy Kuncewicz House, as well as materials for educational and substantive activities, have been provided by people who were friends with the Kuncewicz family. This group includes Danuta Sękalska, holder of the scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage, who is the author of the monograph on Maria Kuncewicz. Meetings with artists and friends of the Kuncewicz family are a permanent substantive element at our branch. The topics of the meetings (popular-scientific) bring the Kuncewicz family closer to ordinary tourists and encourage them to deepen their knowledge by reading source texts (i.e. literature).


5 pm / “Cudzoziemka po latach” [”Foreigner after many years”] – meeting with an actress, Ewa Wiśniewska / Stara Łaźnia restaurant, ul. Senatorska 21
Event description:
Ewa Wiśniewska is a popular film and theatre actress. She played numerous roles, including Róża – the protagonist from the film entitled “Cudzoziemka”, based on a book by Maria Kuncewiczowa. After 30 years since the film’s premiere in Kazimierz Dolny, the actress returns to the novel and chooses the most beautiful and current fragments from it. The monodrama will be accompanied by a meeting with a star.

 

    

 

The project “Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” (“Conservatory renovation and modernisation of the exhibitions in selected historic buildings of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny”) has been extended until 31 August 2020.


It is is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund, under the Operational Programme Infrastructure and Environment 2014-2020.
The project assumes carrying out comprehensive conservation, restoration and construction works on the museum’s historic buildings and their surroundings (e.g. gardens). It also envisages the purchase of permanent equipment for conducting cultural activities, including artistic education and modernization of permanent museum exhibitions. The works are carried out in: Kamienica Celejowska [the Celej House], Dom Kuncewiczów (Willa Pod wiewiórką), Dwór z Gościeradowa [the Manor House from Gościeradów (the so-called Museum’s Workshop – place where museum education is carried out)], Dom z Modliborzyc [the House from Modliborzyce (where the Museum’s Library is located)] and Spichlerz Ulanowskiego [the Granary of Ulanowski] where exhibitions of the Museum of Nature are located.
The oldest of the renovated buildings comes from the 17th century, while the youngest – from the 1930s. All of them are listed in the Register of Historical Monuments of Lubelskie Province. 
The total cost of project implementation currently exceeds PLN 17 million.
The change of the investment completion date is dictated by the necessity of additional protection of the structure, disassembly and replacement of the roofing of the Granary of Ulanowski. The execution of the works required, among other things, extended and detailed technical expertise, opinions of constructors and maintenance services. Cleaning and adaptation works are being carried out in the 4 other facilities covered by the project. First technical acceptances are planned later this year.

 

From 13th to 14th of July (Saturday - Sunday) in Kazimierz Dolny, the “Retro-Picnic with Museum” will take place. The event is organised by the Vistula Museum in Kazimierz Dolny as part of promotional activities under the project called “Conservation renovation and modernisation of the exhibitions in selected historic buildings of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny” co-financed by the EU  from the European Regional Development Fund under the Infrastructure and Environment 2014-2020 Operational Programme.

The partners of the project are the Polish Filmmakers Association and the Stara Łaźnia restaurant in Kazimierz Dolny. We are also supported by the Town Hall in Kazimierz Dolny.

The programme of the event will include a concert, party in the style of the 1920s and 1930s, shows prepared by reconstruction groups, public tango lessons, walks and literary meetings. Admission to all events is free.

Event programme:

13 JULY (SATURDAY)
3.00 p.m. – 5.00 p.m. / Walk along the trail of Maria and Jerzy Kuncewicz / House of Maria and Jerzy Kuncewicz, ul. Małachowskiego 19
Description:
A walk along the trail of Maria and Jerzy Kuncewicz. It is part of the new didactic offer of the Maria and Jerzy Kuncewicz House. The path leads through the streets of Kazimierz Dolny. There are both well-known monuments, such as the well or the Market Square. There are also places less frequently visited, e.g. ul. Krzywe Koło or Grodarz. The participants will get to know these places in historical and thematic contexts, for example by watching a scene from life of Maria and Jerzy Kuncewicz or the background of the events described in their books. Moreover, there is plenty of quotations from literature, other artistic contexts and so-called urban legends. The walk takes around 1.5 hours

5.00 p.m. – 9.00 p.m. / “Retro-party” / Square at the Vistula boulevard, ul. Sadowa (costumes from the interwar period are preferred).
Description:
5.00 p.m. – 7.00 p.m. / Public tango lesson for everyone, fashion shows from the interwar period with the participation of “Retro Dziewczyny” group from Lublin
7:00 p.m. – 9:00 p.m. / Concert entitled “... as in the old days” by the duo “Dwa Księżyce” with joint singing of pre-war hits
9.15 p.m. / Screening of the film entitled “Cudzoziemka” directed by Ryszard Ber / Outdoor cinema in Stara Łaźnia restaurant, ul. Senatorska 21

14 JULY (SUNDAY)
1.00 p.m. – 3.00 p.m. / Walk along the trail of Maria and Jerzy Kuncewicz
/ House of Maria and Jerzy Kuncewicz, ul. Małachowskiego 19
Description:
A walk along the trail of Maria and Jerzy Kuncewicz. It is part of the new didactic offer of the Maria and Jerzy Kuncewicz House. The path leads through the streets of Kazimierz Dolny. There are both well-known monuments, such as the well or the Market Square. There are also places less frequently visited, e.g. ul. Krzywe Koło or Grodarz. The participants will get to know these places in historical and thematic contexts, for example by watching a scene from life of Maria and Jerzy Kuncewicz or the background of the events described in their books. Moreover, there is plenty of quotations from literature, other artistic contexts and so-called urban legends. The walk takes around 1.5 hours

3.00 p.m. – 4.30 p.m. / Lecture entitled “Kuncewiczowie nieznani” [”Kuncewicz family – the untold story”] prepared by Danuta Sękalska / Stara Łaźnia restaurant, ul. Senatorska 21
Description:
The new arrangement of the exhibition at the Maria and Jerzy Kuncewicz House, as well as materials for educational and substantive activities, have been provided by people who were friends with the Kuncewicz family. This group includes Danuta Sękalska, holder of the scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage, who is the author of the monograph on Maria Kuncewicz. Meetings with artists and friends of the Kuncewicz family are a permanent substantive element at our branch. The topics of the meetings (popular-scientific) bring the Kuncewicz family closer to ordinary tourists and encourage them to deepen their knowledge by reading source texts (i.e. literature).

5.00 p.m. / “Cudzoziemka po latach” [”Foreigner after many years”] – meeting with an actress, Ewa Wiśniewska / Stara Łaźnia restaurant, ul. Senatorska 21
Description:
Ewa Wiśniewska is a popular film and theatre actress. She played numerous roles, including Róża – the protagonist from the film entitled “Cudzoziemka”, based on a book by Maria Kuncewiczowa. After 30 years since the film’s premiere in Kazimierz Dolny, the actress returns to the novel and chooses the most beautiful and current fragments from it. The monodrama will be accompanied by a meeting with a star.

Picnic on the Vistula River

The great “Picnic on the Vistula River” is going on. The event, which includes ornithological excursions, lectures, walks, cruises and competitions on nature, is part of the project “Conservatory renovation and modernisation of the exhibitions in selected historic buildings of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny" co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund within the framework of the Operational Programme Infrastructure and Environment 2014-2020.

The first nature expeditions are behind us – and there are more ahead of us, as well as open-air artistic events for everyone willing to participate.

Schedule:

7/06, 10.00 am - 1.00 pm / Vistula boulevard / open-air artistic events with prizes

15/06, 11.00 am / Spichlerz Ulanowskiego (the Ulanowski Granary), ul. Puławska 54 / Thematic tour Museum - from the beginning

9/06, 9.00 am and 1.00 pm / passenger shipping harbour / ornithological workshops for individual tourists, registration via: phone 81 8810326; przyrodnicze@mnkd.pl;

14.06, 10.00 am - 1.00 pm / Vistula boulevard / open-air artistic events with prizes

15/06, 11.00 am / Spichlerz Ulanowskiego (the Ulanowski Granary), ul. Puławska 54 / Thematic tour Museum - from the beginning

Workshop description:

The workshop begins with a lecture on birds living on the Vistula River. Next, the participants, equipped with binoculars and atlases, go with an ornithologist on a tour around Kazimierz Dolny. The workshop ends with an hour-long cruise on the Vistula River and a competition. Duration: approx. 3 hours.

Painting workshops - educational activities encouraging the creative engagement of amateurs (all age groups). The participants will have at their disposal coal, paints, pastels, crayons and ... the Vistula landscape. The task of the participants will be to create their own work, dedicated to the Vistula River. The most interesting works will be awarded. In the museum tent there will be an informative and promotional helpdesk. You will also be able to get plastic materials here. The effect of the open-air painting workshop will also be presented here.

 

   

  

Poiś / workshops / education

Our Museum is preparing a new educational offer for old and young people. These activities are related to the project "Conservatory renovation and modernisation of the exhibitions in selected historic buildings of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny". It is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund within the framework of the Operational Programme Infrastructure and Environment 2014-2020.
The project concerns not only conservation works, but also promotional and educational activities. This is a great opportunity for our colleagues from the Museum Education Department. New artistic offer includes, among others, workshops in designing postcards. Recently, we have invited our charges and guardians
from the “Inicjatywa” Therapy and Diagnostics Center located in Puławy to participate in the workshops. The fun was great!

  

  

- Picnic on the Vistula River
Ornithological trips, lectures, walks, cruises and competitions on nature themes will be included in the programme of the “Picnic on the Vistula River” with the Museum in Kazimierz Dolny.
The event is part of the project “Conservatory renovation and modernisation of the exhibitions in selected historic buildings of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny”
co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund within the framework of the Operational Programme Infrastructure and Environment 2014-2020.
The event will take place on 2-16 June in Kazimierz Dolny. Entry's free.
Detailed schedule:

2 - 16/06 ornithological workshops (lectures, cruises, competitions) - for organised groups / passenger shipping harbour / registration via: phone 81 8810326; przyrodnicze@mnkd.pl
7/06, 10.00 am - 1.00 pm / Vistula boulevard / open-air artistic events with prizes
8/06, 11:00 am / Square in front of the Ulanowski Granary, ul. Puławska 54 / Thematic tour Museum - from the beginning
9/06, 9.00 am and 1.00 pm / passenger shipping harbour / ornithological workshops for individual tourists, registration via: phone 81 8810326; przyrodnicze@mnkd.pl
14/06, 10.00 am - 1.00 pm / Vistula boulevard / open-air artistic events with prizes
15/06,11:00 am / Square in front of the Ulanowski Granary, ul. Puławska 54 / Thematic tour Museum - from the beginning

Class description:

The workshop begins with a lecture on birds living on the Vistula River. Next, the participants, equipped with binoculars and atlases, go with an ornithologist on a tour of Kazimierz Dolny. The workshop ends with an hour-long cruise on the Vistula River and a competition. Duration approx. 3 hours.

Painting workshops - educational activities encouraging the creative engagement of amateurs (all age groups). The participants will have at their disposal coal, paints, pastels, crayons and ... the Vistula landscape. The task of the participants will be to do their own work, dedicated to the Vistula River. The most interesting works will be awarded. In the museum tent there will be an informative and promotional helpdesk. You will also be able to get plastic materials here. The effect of the open-air painting workshop will also be presented here.

Thematic walks lead along the trail, marked out by the renovated buildings of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny. These are five exceptional buildings. At the moment we cannot go inside, but thanks to the documentation we can talk about their history. Among the buildings there are those telling about the times of greatness of Kazimierz Dolny (representing the style of the Lublin Renaissance) as well as architectural realizations of the creator of the present architectural concept of the town, Karol Siciński. There are also relocated houses, i.e. secondarily located in Kazimierz Dolny. During the walk we will talk about the progress of renovation works and how museum exhibitions in renovated facilities will change.

- Family Picnic with the Museum

On May 18, 2019 in the courtyard of the Czartoryski Palace / Institute of Cultivation, Fertilization and Soil Science - IUNG / in Puławy, the “Family Picnic with the Museum” was held from 11.00 am to 4 pm.
The event is part of the project "Conservatory renovation and modernisation of the exhibitions in selected historic buildings of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny", co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Operational Programme Infrastructure and Environment 2014-2020.
During the picnic we presented a part of the new educational offer prepared for the branches of our Museum.  The participants of the picnic could visit the following workshops: pottery, wickerwork, photography, noble techniques of decorating paper as well as architecture design workshop. The workshops were accompanied by a spectacle for the youngest participants, prepared by Pracownia Sztuczka from Lublin, a contest of knowledge about European Funds and a multimedia presentation documenting the course of renovation and conservation works in the Celejów Tenement House, the Manor House in Modliborzyce, the Granary of Ulanowski, the House of Kuncewiczs and the House in Gościeradów.
Another museum picnic will be held in June. Below is a photoreport from our event in Puławy.

http://www.mnkd.pl/piknik

- Press conference devoted to the assumptions of the Project / 12 December 2017 / Marshal’s Office of the Lublin Voivodeship / Lublin, ul. Grottgera 4

Selected post-conference relations:
- Dziennik Wschodni, TVP3 Lublin, PAP, Radio Lublin, Property Designe

- Information meeting with the inhabitants of Kazimierz Dolny about the Project’s assumptions / 14 December 2018, 1:00 pm / Vistula Museum in Kazimierz Dolny / Rynek 19

- Realization of the film devoted to the assumptions of the Project / TVP3 Lublin / February 2018 / TVP3 Lublin and TVP Kultura / @muzeumnadwislanskie

- Advertising campaign of the Project’s assumptions / 150 radio spots / March 2018 / Radio Express

Water, river, current, waves, history, heritage, present, tomorrow, energy, change, multiplicity, wave, past, changeability, unity, art, current.....and once again from the beginning. This was the brainstorming about the slogan of information and promotion activities carried out within the project: “Conservatory renovation and modernisation of the exhibitions in selected historic buildings of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny". The effect of brainstorming is the slogan “On the wave of history” (Pol. Na fali z historią), which was graphically developed by Paweł Batyra. However, the logotype is only the beginning of the visualisation of our project.

    

The programme has its own Facebook page. It is constantly updated with information, photos and videos related to the task being carried out. We invite you to like the page.

 

The project is accompanied by infographics, also designed by Paweł Batyra. They’re clear, ingenious and... very colorful.

For those who are curious, we provide links to press articles containing references to the project. We would like to thank those journalists who faithfully support us:)

pulawy.naszemiasto.pl 
dziennikwschodni.pl 
dziennikwschodni.pl
panoramalubelska.pl
historykon.pl
lubelskie.pl
spotkaniazzabytkami.pl
kazimierzdolny.pl 

 

   

  

   

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót
Opinie o stronieDodaj opinię

średnia ocen:

Ta strona nie ma jeszcze komentarzy
Twój podpis:
Treść opinii:
Twoja ocena: 1 2 3 4 5
Newsletter
Wpisz adres e-mail...
Muzealna Cafe
więcej
Logowanie

Biuletyn Informacji Publicznej © Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - 2013.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij
DNI I GODZINY OTWARCIA

Informujemy, że od dn. 20 listopada 2017 nieczynne będą dla zwiedzających (do odwołania) ekspozycje Oddziału Przyrodniczego, Kamienicy Celejowskaiej oraz Manufaktura Muzealna i Biblioteka.

Więcej

Wesprzyj naswsparcie muzeum

Nr konta: 57 1750 1107 0000 0000 2076 2519