mapa pomniejsz powiększ

mapa pomniejsz powiększ

Lubelskie

Logo MNKD Informacje bieżąceplen

Nowy Rok i pierwsze sukcesy!
Nowy Rok przynosi pierwsze dobre informacje, związane z realizacją projektu Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Zakończył się odbiór techniczny pierwszego z remontowanych obiektów: Domu Wójtowskiego z Modliborzyc. Już w lutym, do budynku będą przenosić się pracownicy Oddziału Przyrodniczego oraz Działu Archiwum i Biblioteki.
Obiekt przeszedł kompleksową modernizację. Pracami konserwatorskimi objęto elewację zewnętrzną budynku (wymiana oszalowania), przeprowadzono remont pokrycia dachowego (drewnianego gontu) oraz remont pomieszczeń. Odnowiono i odświeżono elementy drewniane m. in. stropy, podłogi, stolarkę okienną i drzwiową. Wymieniono instalacje. Wokół domu przeprowadzono część nasadzeń, będących zapowiedzią powstającego obok ogrodu edukacyjnego, oraz wzniesiono nowe ogrodzenie.
Dom z Modliborzyc trafił do Kazimierza Dolnego w latach 70. XX wieku, w wyniku relokacji. Budynek nie jest miejscem ekspozycji muzealnych, natomiast pełni w Muzeum Nadwiślańskim ważną funkcję miejsca pracy merytorycznej (biura oraz pracownie) Oddziału Przyrodniczego oraz Działu Archiwum i Biblioteki.
Odbiory techniczne kolejnych obiektów będą przeprowadzane sukcesywnie. Będziemy o tym regularnie informować wszystkich kibicujących projektowi.
Przypomnijmy, że Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym został przedłużony do 31 sierpnia 2020 roku. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt realizacji projektu przekracza 17 milionów złotych. Oprócz Domu z Modliborzyc dotyczy także Kamienicy Celejowskiej, Domu Kuncewiczów (willi Pod Wiewiórką), Dworu z Gościeradowa (tzw. Manufaktury Muzealnej – miejsca prowadzenia edukacji muzealnej) oraz Spichlerza Ulanowskiego, w którym mieszczą się ekspozycje Oddziału Przyrodniczego. 


Cenny podarunek dla Domu Kuncewiczów
Już wkrótce zostanie udostępniony turystom Dom Kuncewiczów. Budynek jest jednym z pięciu zabytkowych obiektów, objętych projektem Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W Domu Kuncewiczów trwają ostatnie prace wykończeniowe. Następnie willa „Pod Wiewiórką” wraz z otoczeniem (ogrodem i sadem) musi przejść pozytywnie odbiór techniczny.
W oczekiwaniu na ponowne otwarcie oddziału literackiego Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, pracownicy Domu Kuncewiczów przygotowują dla turystów niespodzianki w postaci nowych zbiorów.
Dzięki prywatnemu darczyńcy do Domu Kuncewiczów trafił zbiór 33 fotografii, których autorstwo przypisuje się Józefowi Czechowiczowi. Zdjęcia prezentują przede wszystkim przedwojenne dzielnice Lublina: Stare Miasto, Wieniawę i Kalinowszczyznę. Są wśród nich jednak takie, które uwieczniają Kazimierz Dolny i Bochotnicę. Na dwóch fotografiach bochotnickiego zamku sfotografowano również Czechowicza (Wykonywanie zdjęć z samowyzwalaczem na taką odległość nie było praktykowane i właśnie z tego względu tylko część kolekcji Czechowicza przypisuje się jego autorstwu). W rozszyfrowaniu zdjęcia fragmentu spichlerza Feuersteina pomogła nam Joanna Zętar z lubelskiego Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. Ta instytucja od wielu lat popularyzuje twórczość Czechowicza (nie tylko poezję).
Nie udało nam się ustalić, w jaki sposób odbitki trafiły w prywatne ręce. Nasze muzealne śledztwo wykazało, że posiadacz otrzymał je lub kupił w latach 50. XX wieku. Najprawdopodobniej wykonano je z tych samych negatywów, które zakupiło w drugiej połowie lat 60. XX w. Wydawnictwo Lubelskie od jednego z przyjaciół Czechowicza, poety Wacława Mrozowskiego. Całą ich kolekcję posiada obecnie Muzeum Lubelskie. Część zdigitalizowanych zbiorów można obejrzeć w Internecie, na stronie lubelskiego muzeum.
Ustalenie daty, w której Józef Czechowicz wykonał fotografie jest problematyczne. Możemy o tym wnioskować na podstawie zachowanej korespondencji. Uważa się, że spacer fotograficzny poety był swoistym pożegnaniem z Lublinem, przed jego wyjazdem do Warszawy. Na kopercie, w której znajdowały się odbitki podarowane Domowi Kuncewiczów, widnieje data 1934.
Czy Czechowicz był dobry fotografem? Na podstawie posiadanych odbitek trudno o tym wnioskować. Interesował się fotografią, był również częstym gościem w pracowni Edwarda Hartwiga.
Wszystkie podarowane fotografie Dom Kuncewiczów udostępni – w formie filmu – na muzealnym kanale Youtube już 16 maja. Datę wybrano nie bez powodu, jest to pierwotny termin Nocy Muzeów.
O związkach Józefa Czechowicza z Kazimierzem Dolnym można przeczytać na blogu oddziału Dom Kuncewiczów, www.narynkuusiascwkazimierzu.pl , w zakładce „Bywalcy”.

Dom Kuncewiczów – ponowne otwarcie
Zakończył się remont konserwatorski Domu Kuncewiczów. W piątek, 12 czerwca zostanie on udostępniony turystom.
Dawna siedziba Marii i Jerzego Kuncewiczów, uważana za jedno z najlepszych dzieł architekta, Karola Sicińskiego, została odrestaurowana w ramach projektu Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Prace trwały ponad 2 lata. Najwidoczniejsze zmiany to naprawa podmurówki i tarasu oraz murków w patio wykonanych z kazimierskiej opoki; wymiana gontów i utwardzenie ścieżek. Nowością są zrekonstruowane: studnia oraz ogrodzenie budynku. Świetnie prezentuje się budynek gospodarczy, nawiązujący stylem do architektury kazimierskiej.
Nowością dla turystów będzie droga do Domu Kuncewiczów. Od tego sezonu wracamy do historycznej trasy do tego miejsca, wiodącej przez malowniczy wąwóz oraz groblę.
Turyści mogą zwiedzać Dom Kuncewiczów już od piątku (12.06.2020 r.), w godzinach 10.00 – 17.00. Oddział literacki Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym jest czynny codziennie.
Uroczyste otwarcie Domu Kuncewiczów, połączone ze spacerami literackimi i zajęciami edukacyjnymi, odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2020 r.

Uroczyste otwarcie Domu Kuncewiczów
19 czerwca 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie oddziału Dom Kuncewiczów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele władz miejskich Kazimierza Dolnego, mieszkańcy i turyści oraz pracownicy Muzeum. Przecięcia wstęgi na drzwiach wejściowych budynku, odnowionego w ramach projektu Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dokonał dyrektor MNKD, dr Piotr Kondraciuk. W ogrodzie, przed tarasem Domu zaproszeni goście posadzili róże. To ukochane kwiaty pisarki, Marii Kuncewiczowej.
Uroczystości towarzyszył muzealnych piknik. W piątek, sobotę i niedzielę wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w spacerach tematycznych, oprowadzaniu kuratorskim oraz warsztatach malowania na szkle, odbywających się w Domu Kuncewiczów.
Willa „Pod Wiewiórką” jest drugim (po Domu z Modliborzyc) obiektem oddanym do użytku w ramach projektu. Po dwóch latach ekspozycje Domu czekają na zwiedzających. W sezonie efekty prac konserwatorskich można podziwiać codziennie, od 10.00 do 17.00. Ostatnie wejście turystów odbywa się o 16.30.

W związku z wystąpieniem COVID-19 projekt „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” będzie trwać do 30 listopada 2020 roku. Zadanie, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zostało przedłużone w oparciu o dyspozycję art. 13 ust. 1 pkt 2. ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 694).  
Projekt jest związany z kompleksowymi pracami konserwatorskimi, restauratorskimi w muzealnych obiektach zabytkowych oraz w ich otoczeniu. Trzy spośród pięciu budynków Muzeum Nadwiślańskiego, których dotyczy zadanie tj. Dom z Modliborzyc, willa „Pod Wiewiórką” (oddział Dom Kuncewiczów) oraz Dwór z Gościeradowa przeszły pozytywnie odbiór konserwatorski. Jest w nich już prowadzona działalność statutowa. W dwóch najstarszych obiektach muzealnych: Kamienicy Celejowskiej oraz Spichrzu Ulanowskiego trwają prace budowlane. Są one prowadzone również w otoczeniu budynków, choćby w miejscu ogrodu edukacyjnego oddziału Muzeum Przyrodniczego.
Całkowity koszt projektu przekroczył 17 milionów złotych. Część kwoty pochodzi z funduszy UE, część zaś to dotacja z Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego.


Informujemy, iż z dniem 20 marca 2018 roku została podpisana Umowa na wykonanie remontu konserwatorskiego i modernizacji ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym z Generalnym Wykonawcą: Przedsiębiorstwem Budowlanym 'RYSTAL - BUD' sp.zo.o. z siedzibą w Kielcach.

Rozpoczynamy remont...
Ponad 11300 m 3 to łączna kubatura remontowanych i modernizowanych obiektów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Przypomnijmy, że jesienią 2017 r. Muzeum otrzymało dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 9 700 tys. złotych. Pieniądze przeznaczone są na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach, a także w ich otoczeniu; zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej, a ponadto na modernizację wystaw stałych. Inwestycją zostało objętych 5 budynków należących do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym znajdujących się na terenie miasteczka. Są to Kamienica Celejowska, „Willa pod Wiewiórką” (popularna Kuncewiczówka), Dom z Modliborzyc, Spichlerz Ulanowskiego oraz Dwór z Gościeradowa.  Wszystkie obiekty objęte remontem i modernizacją to budynki zabytkowe, które z upływem czasu ulegają procesom destrukcyjnym w obrębie zachowania substancji zabytkowej, co prowadzi do postępującej degradacji. Stąd konieczna była jak najszybsza interwencja. Obecnie w poszczególnych obiektach prowadzone są prace remontowe, budowlane i konserwatorskie – podkreśla Agnieszka Zadura, dyrektor MNKD. Już widoczne są efekty. Na przykład ulubione miejsce wielbicieli literatury – „Kuncewiczówka" ma nowy gont, a wokół budynku trwają prace, które zmienią wygląd ogrodu otaczającego dom Marii i Jerzego Kuncewiczów.  Modernizacja przestrzeni ekspozycyjnej pozwoli na przygotowanie nowych aranżacji wystaw stałych oraz stworzenie warunków do prezentacji równolegle wystaw czasowych, a przy tym organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych na znacznie większą skalę niż do tej pory. Będzie to również okazja do poszerzenia oferty edukacyjnej muzeum. Zakończenie prac remontowych, a tym samym ponowne otwarcie zmodernizowanych obiektów dla zwiedzających jest planowane w drugiej połowie 2019r.  

Przedłużenie terminu zakończenia remontu 
Realizacja projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”zostaje przedłużona do września 2019 r. Zgodę na przedłużenie terminu realizacji inwestycji Muzeum otrzymało z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w grudniu 2018 r. Konieczność przedłużenia prac wyjaśnia Magdalena Postępska – koordynator projektu, zastępca dyrektora ds działalności podstawowej MNKD:Liczące sobie nawet kilkaset lat obiekty zabytkowe zaskakują sytuacjami, które trudno przewidzieć na etapie przygotowywania dokumentacji. Po rozpoczęciu remontu naszych siedzib spotkaliśmy się m.in. z problemami konstrukcyjnymi w Spichlerzu Ulanowskiego, co wydłuża termin zakończenia remontu w tym obiekcie o kilka miesięcy. Obecnie prowadzone są dodatkowe badania i ekspertyzy przy storczykowej więźbie dachowej, które pozwolą na uszczegółowienie zakresu ewentualnych dodatkowych prac przy tej części konstrukcji budynku.

Remont i modernizacja obiektów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym
Trwa remont pięciu zabytkowych budynków, wchodzących w skład Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Najtrudniejsze prace – za nami. 
Pochodzący z XIX w. dom wójtowski z Modliborzyc (siedziba muzealnego Archiwum i Biblioteki oraz pracowni edukacyjnych i biur Oddziału Przyrodniczego) ma nowe pokrycie dachowe, izolację zewnętrzną i wewnętrzną, nowe instalacje. Najbardziej widoczna zmiana to odnowiona elewacja. Obecnie trwa renowacja stolarki okiennej i drzwio-wej.
Zbudowany w 2 połowie XVIII w. dwór z Gościeradowa (siedziba Manufaktury Muzealnej czyli Działu Edukacji MNKD) zyskał nową konstrukcję dachową wraz z pokryciem z gontu; zewnętrzne i wewnętrzne izolacje oraz nowe instalacje. Obecnie trwają prace wykończeniowe we wnętrzu budynku.
Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów nazywany „Willą pod Wiewiórką” ma nowe pokrycie dachowe oraz instalacje wodno-kanalizacyjno-elektryczne. Na posesji odbudowano zniszczony budynek gospodarczy, na którym obecnie układany jest gont. Zakończona została renowacja opoki (są z niej wykonane taras, przyziemie, murki, patio). Zos-tała z niej również zrekonstruowana znajdująca się na patio studnia.
W manierystycznej Kamienicy Celejowskiej zostały wzmocnione fundamenty oraz wykonano iniekcje. Trwa wymiana belek stropowych i układanie instalacji oraz przykrywanie gontem dobudówki oraz  oczyszczanie elewacji. Na dziedzińcu został wzniesiony budynek gospodarczy.   

Wiosenne porządki
Gorączka wiosennych porządków dotknęła również budynki objęte projektem „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”. Najwyraźniej zmiany są widoczne na elewacjach budynków drewnianych: Domu Kuncewiczów, Domu z Modliborzyc i Dworu z Gościeradowa. Ekipa remontowa rozpoczęła od czasochłonnej czynności oczyszczania elewacji drewnianych. Najszybciej wypiękniał Dom z Modliborzyc, w którym wymieniono szalunek, a nowe deski zostały zaimpregnowane. Trwa remont stolarki okiennej, a na piętrze prowadzone są prace wykończeniowe wnętrza. Odtworzono również schody po północnej stronie obiektu. Oczyszczanie drewnianych ścian „Kuncewiczówki” i Dworu z Gościeradowa, w sensie dosłownym, było brudną robotą. Przy usuwaniu dawnego impregnatu zastosowano technikę sodowania podobną do piaskowania, ale zdrowszą i bezpieczniejszą dla środowiska i człowieka ( soda jest substancją, która rozpuszcza się w wodzie i jest biodegradowalna ). Remontowane drewniane budynki są nie tylko oczyszczone ale też – odpylone. Obecnie czekają na nowe preparaty zabezpieczające – również neutralne dla przyrody i człowieka, podkreślające kolor i jakość budulca, z którego zostały wykonane. Choć prace przebiegają „pełną parą”, to – ze względu na terminarz odbiorów: technicznych i konserwatorskich – turyści będą mogli zwiedzać wyremontowane obiekty w 3 lub 4 kwartale tego roku.  

Kontrolna wizytacja robocza  
W Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym trwa wielki remont konserwatorski. Objętych nim jest 5 zabytkowych budynków. 20 maja br. na placu budowy pojawili się niezwykli goście. To członkowie komitetu monitorującego projekty realizowane z funduszy programu „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Z roboczą wizytą do Kazimierza Dolnego przyjechali przedstawiciele Ministerstw: Inwestycji i Rozwoju, Infrastruktury, Ochrony Środowiska oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Gościom towarzyszyli reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie z Marszałkiem Zbigniewem Wojciechowskim na czele. Nieformalna rola przewodników po remontowanych obiektach przypadła wykonawcom i inwestorom, a także koordynator projektu z ramienia, Magdalenie Postępskiej. Wspierał ją wiedzą historyczną o wizytowanych obiektach lubelski konserwator wojewódzki, Dariusz Kopciowski.
Spotkanie rozpoczęło się w siedzibie oddziału Muzeum Sztuki Złotniczej, przy Rynku 19. Goście mogli obejrzeć m.in. rekonstrukcję warsztatu złotniczego oraz nową ekspozycję w Galerii Wystaw Czasowych. Następnie, ubrani w kaski i kamizelki odblaskowe, ruszyli na plac budowy – do Kamienicy Celejowskiej i Spichlerza Ulanowskiego. W trakcie wizyty poruszane były zarówno aspekty prowadzonej inwestycji jaki i historycznej wartości konserwowanych obiektów.
Przypomnijmy, projekt „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oprócz Kamienicy Celejowskiej i Spichlerza Ulanowskiego obejmuje Dom Kuncewiczów, Dwór z Gościeradowa i Dom z Modliborzyc. Prace mają zakończyć się w trzecim kwartale bieżącego roku.

  
 

Powoli zbliża się koniec remontu...

Coraz bliżej do zakończenia wielkiego remontu w pięciu zabytkowych budynkach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
Jest on prowadzony w Kamienicy Celejowskiej, Domu Kuncewiczów, Dworze z Gościeradowa, Spichlerzu Ulanowskiego i Domu Wójtowskim z Modliborzyc. W budynkach zakończyły się prace związane m.in. z wymianą instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz konserwatorskie i zabezpieczające stolarkę okienną oraz drzwiową. Dachy obiektów drewnianych, a także Kamienicy Celejowskiej pokrywa nowy gont. Zostały odświeżone również fasady.
W Domu Kuncewiczów trwa konserwacja oryginalnej stolarki drzwiowej. Nowego blasku (po gruntownym cyklinowaniu) nabiera także stara, drewniana podłoga, wykonana ze słynnego wiślanego dębu.
W dawnym warzywniku Kuncewiczów został zainstalowany system fotowoltaiczny. Gruntownemu remontowi został poddany również dawny garaż - obecnie budynek gospodarczy. W patio pojawiła się również… studnia, utrwalona jedynie na starych fotografiach.
W Kamienicy Celejowskiej kończą się prace przy konserwacji fasady budynku. Zmiany są już widoczne gołym okiem, bo uprzątnięto znaczną część siatek zabezpieczających. We wnętrzach trwają prace wykończeniowe m.in. tynkowanie i malowanie ścian.
Na posesji Dworu z Gościeradowa już został wykonany mur oporowy, zabezpieczający skarpę. W otoczeniu Domu Wójtowskiego z Modliborzyc – podobnie jak przy innych obiektach - trwają prace niwelacyjne i porządkowe.

Przez ponad rok efekty remontu były widoczne głównie we wnętrzach. Od kilku tygodni skalę i zakres prac widać z zewnątrz. To cieszy i napawa dumą – nasze obiekty, z odnowionymi elewacjami wspaniale wkomponowują się w krajobraz Kazimierza – mówi Danuta Olesiuk, dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

Prace remontowe i konserwatorskie obejmują również Spichlerz Ulanowskiego. O ile w pozostałych obiektach dobiegają one końca, o tyle ze względu na ekspertyzy konserwatorskie, w pochodzącym z XVII wieku spichlerzu trwa demontaż dachu. To konieczne z uwagi na dokładne określenie stanu unikatowej, w skali historii architektury europejskiej, storczykowej więźby dachowej. Na tej podstawie będzie możliwy wybór optymalnego zabezpieczenia konstrukcji. W spichlerzu wymieniono już podłogi, konstrukcje schodów i odnowiono ściany. 

Projekt „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” został przedłużony do 31 sierpnia 2020 roku.
Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Projekt dotyczy przeprowadzenia kompleksowych prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy muzealnych obiektach zabytkowych oraz w ich otoczeniu (np. ogrodów). Przewiduje również modernizację części ekspozycji i zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej. Prace są prowadzone w Kamienicy Celejowskiej, Domu Kuncewiczów (willa Pod Wiewiórką), Dworze z Gościeradowa (tzw. Manufaktura Muzealna – miejsce prowadzenia edukacji muzealnej), Domu z Modliborzyc (siedziba m.in. Biblioteki Muzeum) oraz w Spichlerzu Ulanowskiego, w którym mieszczą się ekspozycje Oddziału Przyrodniczego.
Najstarszy z remontowanych budynków pochodzi z XVII wieku, najmłodszy zaś – z lat 30.wieku XX. Wszystkie znajdują się w rejestrze zabytków województwa lubelskiego. 
Całkowity koszt realizacji projektu przekracza obecnie 17 milionów złotych.
Zmiana terminu zakończenia inwestycji jest podyktowana koniecznością dodatkowego zabezpieczenia konstrukcji, demontażu oraz wymiany pokrycia dachowego Spichlerza Ulanowskiego. Wykonanie prac wymagało m.in. poszerzonych i szczegółowych ekspertyz technicznych, opinii konstruktorów oraz służb konserwatorskich. W 4 pozostałych obiektach, których dotyczy projekt trwają prace porządkowe i adaptacyjne. Jeszcze w tym roku są planowane pierwsze odbiory techniczne. 

Nowy Rok i pierwsze sukcesy!

Nowy Rok przynosi pierwsze dobre informacje, związane z realizacją projektu Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakończył się odbiór techniczny pierwszego z remontowanych obiektów: Domu Wójtowskiego z Modliborzyc. Już w lutym, do budynku będą przenosić się pracownicy Oddziału Przyrodniczego oraz Działu Archiwum i Biblioteki.
Obiekt przeszedł kompleksową modernizację. Pracami konserwatorskimi objęto elewację zewnętrzną budynku (wymiana oszalowania), przeprowadzono remont pokrycia dachowego (drewnianego gontu) oraz remont pomieszczeń. Odnowiono i odświeżono elementy drewniane m. in. stropy, podłogi, stolarkę okienną i drzwiową. Wymieniono instalacje. Wokół domu przeprowadzono część nasadzeń, będących zapowiedzią powstającego obok ogrodu edukacyjnego, oraz wzniesiono nowe ogrodzenie.

Dom z Modliborzyc trafił do Kazimierza Dolnego w latach 70. XX wieku, w wyniku relokacji. Budynek nie jest miejscem ekspozycji muzealnych, natomiast pełni w Muzeum Nadwiślańskim ważną funkcję miejsca pracy merytorycznej (biura oraz pracownie) Oddziału Przyrodniczego oraz Działu Archiwum i Biblioteki.

Odbiory techniczne kolejnych obiektów będą przeprowadzane sukcesywnie. Będziemy o tym regularnie informować wszystkich kibicujących projektowi.

Przypomnijmy, że Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym został przedłużony do 31 sierpnia 2020 roku. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt realizacji projektu przekracza 17 milionów złotych. Oprócz Domu z Modliborzyc dotyczy także Kamienicy Celejowskiej, Domu Kuncewiczów (willi Pod Wiewiórką), Dworu z Gościeradowa (tzw. Manufaktury Muzealnej – miejsca prowadzenia edukacji muzealnej) oraz Spichlerza Ulanowskiego, w którym mieszczą się ekspozycje Oddziału Przyrodniczego. 

  

 

Cenny podarunek dla Domu Kuncewiczów

Już wkrótce zostanie udostępniony turystom Dom Kuncewiczów. Budynek jest jednym z pięciu zabytkowych obiektów, objętych projektem Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W Domu Kuncewiczów trwają ostatnie prace wykończeniowe. Następnie willa „Pod Wiewiórką” wraz z otoczeniem (ogrodem i sadem) musi przejść pozytywnie odbiór techniczny.
W oczekiwaniu na ponowne otwarcie oddziału literackiego Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, pracownicy Domu Kuncewiczów przygotowują dla turystów niespodzianki w postaci nowych zbiorów.
Dzięki prywatnemu darczyńcy do Domu Kuncewiczów trafił zbiór 33 fotografii, których autorstwo przypisuje się Józefowi Czechowiczowi. Zdjęcia prezentują przede wszystkim przedwojenne dzielnice Lublina: Stare Miasto, Wieniawę i Kalinowszczyznę. Są wśród nich jednak takie, które uwieczniają Kazimierz Dolny i Bochotnicę. Na dwóch fotografiach bochotnickiego zamku sfotografowano również Czechowicza (Wykonywanie zdjęć z samowyzwalaczem na taką odległość nie było praktykowane i właśnie z tego względu tylko część kolekcji Czechowicza przypisuje się jego autorstwu). W rozszyfrowaniu zdjęcia fragmentu spichlerza Feuersteina pomogła nam Joanna Zętar z lubelskiego Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. Ta instytucja od wielu lat popularyzuje twórczość Czechowicza (nie tylko poezję).
Nie udało nam się ustalić, w jaki sposób odbitki trafiły w prywatne ręce. Nasze muzealne śledztwo wykazało, że posiadacz otrzymał je lub kupił w latach 50. XX wieku. Najprawdopodobniej wykonano je z tych samych negatywów, które zakupiło w drugiej połowie lat 60. XX w. Wydawnictwo Lubelskie od jednego z przyjaciół Czechowicza, poety Wacława Mrozowskiego. Całą ich kolekcję posiada obecnie Muzeum Lubelskie. Część zdigitalizowanych zbiorów można obejrzeć w Internecie, na stronie lubelskiego muzeum.
Ustalenie daty, w której Józef Czechowicz wykonał fotografie jest problematyczne. Możemy o tym wnioskować na podstawie zachowanej korespondencji. Uważa się, że spacer fotograficzny poety był swoistym pożegnaniem z Lublinem, przed jego wyjazdem do Warszawy. Na kopercie, w której znajdowały się odbitki podarowane Domowi Kuncewiczów, widnieje data 1934.
Czy Czechowicz był dobry fotografem? Na podstawie posiadanych odbitek trudno o tym wnioskować. Interesował się fotografią, był również częstym gościem w pracowni Edwarda Hartwiga.
Wszystkie podarowane fotografie Dom Kuncewiczów udostępni – w formie filmu – na muzealnym kanale Youtube już 16 maja. Datę wybrano nie bez powodu, jest to pierwotny termin Nocy Muzeów.
O związkach Józefa Czechowicza z Kazimierzem Dolnym można przeczytać na blogu oddziału Dom Kuncewiczów, www.narynkuusiascwkazimierzu.pl , w zakładce „Bywalcy”.

 

Dom Kuncewiczów – ponowne otwarcie

Zakończył się remont konserwatorski Domu Kuncewiczów. W piątek, 12 czerwca zostanie on udostępniony turystom.

Dawna siedziba Marii i Jerzego Kuncewiczów, uważana za jedno z najlepszych dzieł architekta, Karola Sicińskiego, została odrestaurowana w ramach projektu Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Prace trwały ponad 2 lata. Najwidoczniejsze zmiany to naprawa podmurówki i tarasu oraz murków w patio wykonanych z kazimierskiej opoki; wymiana gontów i utwardzenie ścieżek. Nowością są zrekonstruowane: studnia oraz ogrodzenie budynku. Świetnie prezentuje się budynek gospodarczy, nawiązujący stylem do architektury kazimierskiej.
Nowością dla turystów będzie droga do Domu Kuncewiczów. Od tego sezonu wracamy do historycznej trasy do tego miejsca, wiodącej przez malowniczy wąwóz oraz groblę.
Turyści mogą zwiedzać Dom Kuncewiczów już od piątku (12.06.2020 r.), w godzinach 10.00 – 17.00. Oddział literacki Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym jest czynny codziennie.
Uroczyste otwarcie Domu Kuncewiczów, połączone ze spacerami literackimi i zajęciami edukacyjnymi, odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2020 r.


 

Uroczyste otwarcie Domu Kuncewiczów

19 czerwca 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie oddziału Dom Kuncewiczów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele władz miejskich Kazimierza Dolnego, mieszkańcy i turyści oraz pracownicy Muzeum. Przecięcia wstęgi na drzwiach wejściowych budynku, odnowionego w ramach projektu Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dokonał dyrektor MNKD, dr Piotr Kondraciuk. W ogrodzie, przed tarasem Domu zaproszeni goście posadzili róże. To ukochane kwiaty pisarki, Marii Kuncewiczowej.
Uroczystości towarzyszył muzealnych piknik. W piątek, sobotę i niedzielę wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w spacerach tematycznych, oprowadzaniu kuratorskim oraz warsztatach malowania na szkle, odbywających się w Domu Kuncewiczów.
Willa „Pod Wiewiórką” jest drugim (po Domu z Modliborzyc) obiektem oddanym do użytku w ramach projektu. Po dwóch latach ekspozycje Domu czekają na zwiedzających. W sezonie efekty prac konserwatorskich można podziwiać codziennie, od 10.00 do 17.00. Ostatnie wejście turystów odbywa się o 16.30.

W związku z wystąpieniem COVID-19 projekt „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” będzie trwać do 30 listopada 2020 roku. Zadanie, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zostało przedłużone w oparciu o dyspozycję art. 13 ust. 1 pkt 2. ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 694).  
Projekt jest związany z kompleksowymi pracami konserwatorskimi, restauratorskimi w muzealnych obiektach zabytkowych oraz w ich otoczeniu. Trzy spośród pięciu budynków Muzeum Nadwiślańskiego, których dotyczy zadanie tj. Dom z Modliborzyc, willa „Pod Wiewiórką” (oddział Dom Kuncewiczów) oraz Dwór z Gościeradowa przeszły pozytywnie odbiór konserwatorski. Jest w nich już prowadzona działalność statutowa. W dwóch najstarszych obiektach muzealnych: Kamienicy Celejowskiej oraz Spichrzu Ulanowskiego trwają prace budowlane. Są one prowadzone również w otoczeniu budynków, choćby w miejscu ogrodu edukacyjnego oddziału Muzeum Przyrodniczego.
Całkowity koszt projektu przekroczył 17 milionów złotych. Część kwoty pochodzi z funduszy UE, część zaś to dotacja z Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego.

 

Więcej informacji na www.mnkd.pl oraz na profilu na FB: Na fali z historią

We would like to inform that on 20 March 2018 a contract on the conservatory renovation and modernisation of the exhibition in selected historic buildings of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny was signed with the General Contractor: ‘RYSTAL - BUD’ sp.zo.o. Construction Company with its registered office in Kielce.

We begin the renovation works...
Over 11300 m3 is the total cubic area of the renovated and modernised objects of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny. Let us remind that in autumn 2017 the Museum received a grant from the European Regional Development Fund in the amount of over PLN 9,700,000. The money is intended for carrying out conservation, restoration and construction works inside and around the buildings, as well as purchasing durable equipment for cultural activities, including artistic education, and the modernisation of permanent exhibitions.
The investment includes 5 buildings belonging to the Vistula Museum in Kazimierz Dolny, which are located in the town. These are the Celej House, Villa under the Squirrel (the so-called “Kuncewiczówka”), the House from Modliborzyce, the Granary of Ulanowski and the Manor House from Gościeradów.  All objects subject to renovation and modernisation are historic buildings, which over time undergo destructive processes within the scope of preservation of the historic substance, which leads to progressive degradation. Therefore, intervention was necessary as soon as possible. “At present, renovation, construction and conservation works are being carried out in individual buildings,” stresses Agnieszka Zadura, director of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny. The results are already visible. For example, the favourite place of literature lovers – “Kuncewiczówka” has a new shingle, and there are works going on around the building that will change the appearance of the garden surrounding the House of Maria and Jerzy Kuncewicz. 
The modernisation of the exhibition space will allow for the preparation of new arrangements for permanent exhibitions and the creation of conditions for the simultaneous presentation of temporary exhibitions, as well as the organisation of cultural and educational events on a much larger scale than before. It will also be an opportunity to broaden the educational offer of the museum. 
The completion of the renovation works, and thus reopening of the modernised facilities for visitors, is planned for the second half of 2019.
 
Extension of the deadline for the completion of the renovation works 
The period of implementation of the project entitled “Conservation renovation and modernisation of the exhibition in selected historic buildings of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny” is extended until September 2019. The Museum received a permission for the extension of the deadline for the implementation of the investment from the Minister of Culture and National Heritage in December 2018. Magdalena Postępska, project coordinator and deputy director for basic activities of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny, explains the necessity of extending the period of works: “The historic buildings, which are even several hundred years old, surprise us with situations which are difficult to predict at the stage of preparing the documentation”.
 After commencing the renovation of our premises, we encountered, among others, construction problems in the Granary of Ulanowski, which extends the deadline for completion of the renovation works in this facility by several months. Currently, additional research and expertise are being conducted on the king post truss, which will make it possible to specify the scope of possible additional works in this part of the building structure.
 
Renovation and modernisation of the buildings of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny
The renovation of five historic buildings, which are part of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny, is in progress. The most difficult work is already done.  
The 19th century Mayor’s House from Modliborzyce (the seat of the Museum’s Archives and Library, educational laboratories and offices of the Museum of Nature) has new roof covering, external and internal insulation and new installations. The most visible change is the renovated façade. The renovation of window and door frames is currently in progress.
Built in the second half of the 18th century, the Manor House from Gościeradów (the seat of the Museum’s Workshop, i.e. the Department of Education of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny) received a new roof structure with shingles, external and internal insulation and new installations. Currently, finishing works are being carried out inside the building.
The House of Maria and Jerzy Kuncewicz called “Villa under the Squirrel” has a new roof covering as well as water, sewage and electrical installations. A ruined farm building located on the property was rebuilt and its roof is being covered with shingles. The renovation of the bedrock (terrace, ground floor, walls, patio are made of it) has been completed. The well located in the patio was also reconstructed.
In the mannerist Celej House, the foundations were strengthened and injections were made. The replacement of joists, putting the installations, covering the extension building with shingles and cleaning the façade are in progress. A farm building was erected in the courtyard. 
 
Spring cleaning
The fever of spring cleaning also affected the buildings included in the project “Conservation renovation and modernisation of exhibitions in selected historic buildings of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny”.
The most noticeable changes are visible on the façades of wooden buildings: The House of Maria and Jerzy Kuncewicz, the House from Modliborzyce and the Manor House from Gościeradów. The renovation team began with a time-consuming cleaning of the wooden façades. The first building that regained its beauty was the House from Modliborzyce, where the boarding was replaced and the new boards have been impregnated. The renovation of the window frames is in progress and finishing works are being carried out on the first floor. The stairs on the north side of the building have also been reconstructed.
Cleaning the wooden walls of “Kuncewiczówka” and Manor House from Gościeradów was literally a dirty job. For the removal of the former impregnant, a soda blasting technique was used, which is similar to sand blasting, but is healthier and safer for the environment and people
(soda is a substance that dissolves in water and is biodegradable).
The renovated wooden buildings have been not only cleaned but also dedusted. Currently, they are waiting for new protective agents – also neutral for nature and people – which will emphasise the colour and quality of the building material they are made of.
Although the works are in full swing, due to the technical and conservation schedule, tourists will be able to visit the renovated buildings in the 3rd or 4th quarter of this year.
 
Control working visit
 
The Vistula Museum in Kazimierz Dolny is undergoing a major conservatory renovation. It covers five historic buildings. On 20 May 2012, unusual visitors appeared on the construction site. They are members of the committee monitoring projects carried out using funds from the “Infrastructure and Environment 2014-2020” programme. The representatives of the Ministries mentioned below came to Kazimierz Dolny with a visit: Ministry of Investment and Development, Ministry of Infrastructure, Ministry of Environmental Protection and Ministry of Culture and National Heritage.
The guests were accompanied by representatives of the Marshal’s Office in Lublin, headed by Marshal Zbigniew Wojciechowski. The informal role of guides in the renovated buildings was played by the contractors and investors, as well as Magdalena Postępska, who is the project coordinator. Dariusz Kopciowski, Lubelskie Province Monument Conservator, supported her with his historical knowledge about the visited objects.
The meeting began at the office of the branch of the Museum of Goldsmith Art, at Rynek 19. The guests could see, among others, a reconstruction of a goldsmith’s workshop and a new exhibition in the Gallery of Temporary Exhibitions. Then, wearing helmets and reflective vests, they went to the construction site – to the Celej House and Granary of Ulanowski. During the visit, both the aspects of the investment and the historical value of the objects under maintenance works were discussed.
Let us remind that “Conservation renovation and modernisation of the exhibitions in selected historic buildings of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny” is co-financed by the EU from the European Regional Development Fund under the Infrastructure and Environment 2014-2020 Operational Programme. Apart from the Celej House and Granary of Ulanowski, it covers the House of Maria and Jerzy Kuncewicz, the Manor House from Gościeradów and the House from Modliborzyce. The works are to be completed in the third quarter of this year.

  
 
 
More information:  www.mnkd.pl follow our Facebook profile: Na fali z historią
 

The project “Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” (“Conservatory renovation and modernisation of the exhibitions in selected historic buildings of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny”) has been extended until 31 August 2020.

It is is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund, under the Operational Programme Infrastructure and Environment 2014-2020.
The project assumes carrying out comprehensive conservation, restoration and construction works on the museum’s historic buildings and their surroundings (e.g. gardens). It also envisages the purchase of permanent equipment for conducting cultural activities, including artistic education and modernization of permanent museum exhibitions. The works are carried out in: Kamienica Celejowska [the Celej House], Dom Kuncewiczów (Willa Pod wiewiórką), Dwór z Gościeradowa [the Manor House from Gościeradów (the so-called Museum’s Workshop – place where museum education is carried out)], Dom z Modliborzyc [the House from Modliborzyce (where the Museum’s Library is located)] and Spichlerz Ulanowskiego [the Granary of Ulanowski] where exhibitions of the Museum of Nature are located.
The oldest of the renovated buildings comes from the 17th century, while the youngest – from the 1930s. All of them are listed in the Register of Historical Monuments of Lubelskie Province. 
The total cost of project implementation currently exceeds PLN 17 million.
The change of the investment completion date is dictated by the necessity of additional protection of the structure, disassembly and replacement of the roofing of the Granary of Ulanowski. The execution of the works required, among other things, extended and detailed technical expertise, opinions of constructors and maintenance services. Cleaning and adaptation works are being carried out in the 4 other facilities covered by the project. First technical acceptances are planned later this year.


Powrót
Opinie o stronieDodaj opinię

średnia ocen:

Ta strona nie ma jeszcze komentarzy
Twój podpis:
Treść opinii:
Twoja ocena: 1 2 3 4 5
Newsletter
Wpisz adres e-mail...
Muzealna Cafe
więcej
Logowanie

Biuletyn Informacji Publicznej © Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - 2013.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij
DNI I GODZINY OTWARCIA

Informujemy, że od dn. 20 listopada 2017 nieczynne będą dla zwiedzających (do odwołania) ekspozycje Oddziału Przyrodniczego, Kamienicy Celejowskaiej oraz Manufaktura Muzealna i Biblioteka.

Więcej

Wesprzyj naswsparcie muzeum

Nr konta: 57 1750 1107 0000 0000 2076 2519